نکاتی در خصوص انبارداری ترانسفورماتور ایران ترانسفو

نکاتی در خصوص انبارداری ترانسفورماتور ایران ترانسفو

مواردی در مورد انبارداری ترانسفورماتور ایران ترانسفو به شرح زیر آورده شده است که می بایست مورد توجه قرار گیرد:

  • پس از دریافت ترانسفورماتور ایران ترانسفو محموله بررسی گردد تا اطمینان حاصل شود که تجهیزات کامل دریافت شده است. در صورت مشاهده هرگونه کسری در اجزای تشکیل دهنده، مراتب فورا به کارشناسان کاردان ترانس نمایندگی ایران ترانسفو کد 221 اطلاع داده شود در اسرع وقت اقدام لازم صورت گیرد.
  • هنگام ورود ترانسفورماتور ایران ترانسفو به انبار و قبل از تخلیه آن بازرسی کاملی از بدنه به عمل آید و در صورت مشاهده نشانه های بارز آسیب دیدگی در اثر حمل از جمله کاهش سطح روغن شرکت حمل کننده، بیمه گر حمل و نقل، موارد به کارشناسان کاردان ترانس نمایندگی ایران ترانسفو کد 221 به سرعت اعلام شود. خسارت های جزیی که ممکن است مهم به نظر نیاید نیز گزارش گردند، ادعاهای بعد از مهلت مقرر در هنگام مذاکره با شرکت های بیمه ای ایجاد اشکال خواهد نمود.
  • ترانسفورماتور ایران ترانسفو توسط جرثقیل در محل های از پیش تعیین شده قرار داده شوند.
  • ترانسفورماتورهای وارد شده به انبار قرنطینه فقط در صورتی که با نمونه ارایه شده توسط فروشنده و با مشخصات فنی مورد درخواست مطابقت داشته باشد و از سالم بودن آن اطمینان حاصل گردد، اجازه ورود به محل نگهداری دایمی کالا در انبار را می یابند.
  • به منظور حصول اطمینان از مطلوب بودن وضعیت ترانسفورماتورهای موجود در انبار و تشخیص وجود خرابی و نشتی روغن در آنها، مسئول انبار در فواصل زمانی یک ماهه اقدام به ارزیابی کالاهای موجود در انبار به صورت ظاهری نماید و سالم بودن بدنه ترانسفورماتور، بوشینگ ها، منبع ژل سیلیکاژل و…مورد بازدید قرار گیرد.
  • در صورت مشاهده هرگونه خرابی در ترانسفورماتورها علت خرابی شناسایی شده و دستورات لازم جهت حفظ و نگهداری تجهیزات به نحو صحیح در انبارها صادر شود.
  • درصورت معیوب بودن (قابل تعمیر بودن) ترانسفورماتور طبق دستورالعمل مربوطه جهت رفع عیب از انبار خارج و پس از تعمیر به انبار تحویل گردد.
  • در صورت ناسالم و اسقاط (غیرقابل تعمیر) بودن ترانسفورماتور، به موجب حواله انتقال از انبار جاری خارج و به انبار اسقاط تحویل می گردند.
  • در صورتی که ترانسفورماتور تحت شرایط گارانتی دچار خرابی شده باشد می بایست قبل از تعمیر هماهنگی با
  • کارشناسان کاردان ترانس نمایندگی ایران ترانسفو کد 221 صورت پذیرد.

 

! موقعیت ترانسفورماتورها در انبار بایستی به گونه ای باشد که دسترسی آن به راحتی انجام شده و بازرسی آن به راحتی صورت گیرد. همچنین حمل و نقل ترانسفورماتورها باعث صدمه دیدن ترانسفورماتورهای دیگر نگردد.

! ترانسفورماتورها بایستی به همان ترتیب زمانی که وارد انبار میگردند از انبار خارج شوند تا ترانسفورماتور در زمان طولانی در انبار نماند.

ابعاد - وزن - نقشه - اطلاعات فنی ترانس ایران ترانسفو

پیام خود را بگذارید