انواع ترانسفورماتورهای توزیع

کاردان ترانس نماینده ایران ترانسفو

انواع ترانسفورماتور توزیع ، ترانس کم تلفات ، ترانس خشک

ترانسفورماتور هرمتیک ، ترانس تکفاز

انواع ترانسفورماتورهای توزیع

انواع ترانسفورماتورهای توزیع با توجه به مکانیزم عملکرد، ساختمان و مواد تشکیل دهنده به چند نوع تقسیم بندی می شوند:

الف) دسته بندی انواع ترانسفورماتورهای توزیع ، از لحاظ نوع ماده عایقی و خنک کنندگی

1- انواع ترانسفورماتورهای توزیع ، ترانسفورماتورهای روغنی

این نوع از ترانس ها از لحاظ طراحی مخزن و چگونگی ارتباط با هوای محیط اطراف به دو دسته تقسیم می شوند:

a. ترانسفورماتورهای روغنی با منبع انبساط

طراحی این نوع از ترانسفورماتورهای توزیع به گونه ای است که سیستم روغن با هوای بیرون از طریق محفظه رطوبتگیر در ارتباط بوده و انبساط و انقباض روغن مخزن در منبع انبساط یا کنسرواتور جبران می شود.

b. ترانسفورماتورهای هرمتیک

ساختمان این نوع از ترانسفورماتورها به نحوی است که روغن با هوای بیرون هیچگونه ارتباطی نداشته و تغییردر حجم روغن در اثر تغییرات دما به دو روش جبران می گردد:

  • جبران افزایش حجم روغن به واسطه قابلیت ارتجاعی مخزن با دیواره کنگره ای (وله ای)
  • استفاده از مخزن رادیاتوری با دیواره های صلب که بخشی از فضای بالای مخزن آن با گازی بی اثر مانند نیتروژن پر شده و تغییر حجم و فشار این گاز سبب جبران تغییر حجم روغن ترانسفورماتور می شود.
ترانس های روغنی ایران ترانسفو کنسرواتوری

ترانسفورماتورهای توزیع کنسرواتوری

ترانس های هرمتیک ایران ترانسفو

ترانسفورماتورهای توزیع هرمتیک

2- انواع ترانسفورماتورهای توزیع ، ترانسفورماتورهای خشک رزینی

این نوع ترانسفورماتورها فاقد روغن بوده و سیم پیچ ها رزین اندود شده و با ریخته گری و تزریق رزین محسور می شوند. مهمترین مزیت این ترانسفورماتورها حذف خطر آتش سوزی در اثر روغن می باشد.

ب) دسته بندی انواع ترانسفورماتورهای توزیع ، از لحاظ نوع عملکرد و نحوه استفاده

1- ترانسفورماتورهای توان

که وظیفه انتقال انرژی الکتریکی با تغییر در سطح ولتاژ را به عهده دارند و اغلب به صورت نصب در فضای آزاد و نصب زمینی یا داخل اتاق ترانسفورماتور در فضای بسته طراحی می شوند.

2-  ترانسفورماتورهای زمین

که در واقع یک ترانسفورماتور جهت ایجاد مرکز ستاره در پست های انتقال بوده و فاقد سیم پیچ ثانویه جهت انتقال انرژی می باشد.

ترانس های خشک ایران ترانسفو

ترانسفورماتورهای توزیع خشک

3- ترانسفورماتورهای کمپکت

ترانسفورماتورهای زمین و کمکی که به اصطلاح به نام کمپکت نامیده می شوند و در واقع ترکیب و تلفیقی از یک ترانسفورماتور زمین با یک ترانسفورماتور توزیع در یک دستگاه می باشد.

4- ترانسفورمانورهای ویژه

که معمولا جهت تغذیه برق واحدهای صنعتی به کار برده می شوند و از لحاظ مشخصات فنی مورد نیاز مصرف کننده به انواع مختلفی تقسیم می شوند که می توان به برخی از آنها مانند: ترانسفورماتورهای تکفاز، سه سیم پیچه، یکسوساز،کوره،دارای سیستم خنک کننده اجباریو… اشاره کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا خرید ترانسفورماتورهای ایران ترانسفو ، ترانسفورماتور توزیع ، ترانس کم تلفات ، ترانس خشک ، ترانسفورماتور هرمتیک ، ترانس تکفاز با کارشناسان کاردان ترانس ( نماینده ایران ترانسفو ) تماس حاصل فرمایید.

پیام خود را بگذارید