ترانس ایران ترانسفو روغنی – کم تلفات – نرمال – خشک

ترانس ایران ترانسفو روغنی -کم تلفات – نرمال – خشک

ترانس ایران ترانسفو – ترانسفورماتور روغنی کنسرواتوری ایران ترانسفو

در ترانسفورماتورهای توزیع نوع روغنی، اکتیوپارت ترانس ها (بخش درگیر تبدیل ولتاژ و انتقال انرژی شامل هسته و سیم پیچ های اولیه و ثانویه) در داخل تانک پر شده از روغن (روغن ترانس) قرار گرفته و حرارت ایجاد شده اکتیو پارت توسط سیال روغن و در اثر ارتباط آن با فضای آزاد اطراف، به خارج تانک منتقل می شود. تغییر دمای اکتیوپارت منجر به تغییر دمای روغن ترانس و در نتیجه تغییر حجم آن در تانک ترانس می شود. به منظور کنترل تغییر حجم روغن و انتقال حرارت آن به محیط اطراف، در ترانس های روغنی کنسرواتوری، یک مخزن روغن که به آن منبع انبساط یا همان کنسرواتور گفته می شود، طراحی و در بالای تانک اصلی ترانسفورماتور نصب می شود. مسیر روغن از طریق لوله هایی بین تانک و منبع انبساط فراهم است. همچنین منبع انبساط از طریق محفظه رطوبت گیر (حاوی سیلیکاژل) به هوای آزاد اطراف دسترسی دارد.

به این ترتیب با افزایش دمای روغن و انبساط آن، روغن از مسیر لوله ها به سمت منبع انبساط هدایت می شود و هوای موجود در منبع انبساط با عبور از داخل سیلیکاژل محفظه رطوبت گیر از ترانس خارج و روغن، جای آن را می گیرد. به محض کاهش دمای ترانس و در نتیجه کاهش حجم روغن ترانس، روغن از کنسرواتور به تانک برگشته و مجدد کنسرواتور از هوای آزاد پر می شود.

وجود رطوبت گیر یا سیلیکاژل در ترانس های روغنی کنسرواتوری مانع ورود رطوبت هوای اطراف به داخل ترانس و در نتیجه جلوگیری از کاهش استقامت عایقی روغن و آسیب به کاغذهای عایقی سیم پیچ ها می شود.

ارتباط روغن ترانس با هوای اطراف حتی با وجود محفظه رطوبت گیر یا سیلیکاژل و وجود اکسیژن در آن از ضعف های ترانسفورماتورهای توزیع روغنی کنسرواتوری است. به گونه ای که بکارگیری ترانس های توزیع روغنی کنسرواتوری در محیط های با رطوبت بالا توصیه نمی شود. همچنین بررسی و نظارت دوره ای مرتب و کنترل وضعیت سلامت روغن ترانس های توزیع روغنی کنسرواتوری از نیازهای جدی آن می باشد.

شرکت ایران ترانسفو به عنوان بزرگترین تولیدکننده انواع ترانسفو ماتورهای توزیع در خاورمیانه، ترانس های توزیع روغنی را در انواع مختلف و با ظرفیت های متفاوت تولید و عرضه می کند. ترانس های ایران ترانسفو از نظر تلفات در دو گروه ترانس های روغنی کم تلفات و ترانس های روغنی نرمال تقسیم می شوند. به منظور آشنایی با تفاوت ترانس های روغنی کم تلفات و ترانس های روغنی نرمال توصیه می شود مقاله ای با عنوان ” تفاوت ترانس هاي روغني نرمال و ترانس هاي روغني كم تلفات ایران ترانسفو در چيست؟ ” و مقاله ای دیگر با عنوان ” تفاوت ترانسفورماتورهای روغنی با ترانسفورماتورهای خشک رزینی ایران ترانسفو “ را مطالعه بفرمایید.

شرکت ایران ترانسفو، ترانس های توزیع روغنی کنسرواتوری را با ولتاژهای مختلف 11 کیلو ولت، 20 کیلو ولت و 33 کیلو ولت تولید می کند. لیست ترانسفورماتورهای توزیع روغنی کنسرواتوری در ولتاژها و قدرت های مخلتلف که توسط ایران ترانسفو درحال تولید است در زیر قابل مشاهده است. در ضمن برای دانلود لیست کامل ترانس های توزیع روغنی کنسرواتوری ایران ترانسفو می توانید به صفحه لیست قیمت ها مراجعه بفرمایید. امکان دانلود مدارک و اطلاعات فنی ترانس های توزیع روغنی کنسرواتوری در صفحه مدارک و اطلاعات برای دانش پژوهان و علاقمندان فرآهم است.

 انواع ترانسفورماتورهای روغنی کنسرواتوری ایران ترانسفو از نظر میزان تلفات:

  • ترانس های کم تلفات ایران ترانسفو
  • ترانس های روغنی ایران ترانسفو

انواع ترانسفورماتورهای روغنی کنسرواتوری ایران ترانسفو از نظر سطح ولتاژ:

  • ترانسفورماتورهای ایران ترانسفو روغنی 11 کیلو ولت
  • ترانسفورماتورهای ایران ترانسفو روغنی 20 کیلو ولت
  • ترانسفورماتورهای ایران ترانسفو روغنی 33 کیلو ولت

 

انواع ترانسفور ماتورهای روغنی کنسرواتوری که توسط شرکت ایران ترانسفو تولید می شود به همراه قیمت در زیر آورده شده است.

لیست قیمت ترانس های کم تلفات ایران ترانسفو

قیمت ترانس های نرمال روغنی کنسرواتوری 11KV

نوع و قدرت ترانس

قیمت تومان
ترانس 25 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 11KV  ایران ترانسفو
30,868,000
ترانس 50 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 11KV  ایران ترانسفو
45,311,000
ترانس 75 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 11KV  ایران ترانسفو
59,434,000
ترانس 100 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 11KV  ایران ترانسفو
68,095,000
ترانس 125 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 11KV  ایران ترانسفو
91,255,000
ترانس 160 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 11KV  ایران ترانسفو
94,330,000
ترانس 200 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 11KV  ایران ترانسفو
106,874,000
ترانس 250 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 11KV  ایران ترانسفو
116,221,000
ترانس 315 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 11KV  ایران ترانسفو
136,924,000
ترانس 400 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 11KV  ایران ترانسفو
160,268,000
ترانس 500 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 11KV  ایران ترانسفو
198,201,000
ترانس 630 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 11KV  ایران ترانسفو
246,126,000
ترانس 800 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 11KV  ایران ترانسفو
301,108,000
ترانس 1000 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 11KV  ایران ترانسفو
352,312,000
ترانس 1250 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 11KV  ایران ترانسفو
424,334,000
ترانس 1600 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 11KV  ایران ترانسفو
526,854,000
ترانس 2000 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 11KV  ایران ترانسفو
631,303,000

قیمت ترانس های کم تلفات روغنی کنسرواتوری 20KV

نوع و قدرت ترانس

قیمت تومان
ترانسفورماتور 25KVA کم تلفات روغنی 20KV  ایران ترانسفو
29,460,000
ترانسفورماتور 50KVA کم تلفات روغنی 20KV  ایران ترانسفو
45,864,000
ترانسفورماتور 75KVA کم تلفات روغنی 20KV  ایران ترانسفو
60,209,000
ترانسفورماتور 100KVA کم تلفات روغنی 20KV  ایران ترانسفو
72,000,000
ترانسفورماتور 125KVA کم تلفات روغنی 20KV  ایران ترانسفو
94,404,000
ترانسفورماتور 160KVA کم تلفات روغنی 20KV  ایران ترانسفو
105,260,000
ترانسفورماتور 200KVA کم تلفات روغنی 20KV  ایران ترانسفو
117,714,000
ترانسفورماتور 250KVA کم تلفات روغنی 20KV  ایران ترانسفو
132,879,000
ترانسفورماتور 315KVA کم تلفات روغنی 20KV  ایران ترانسفو
162,945,000
ترانسفورماتور 400KVA کم تلفات روغنی 20KV  ایران ترانسفو
188,124,000
ترانسفورماتور 500KVA کم تلفات روغنی 20KV  ایران ترانسفو
260,868,000
ترانسفورماتور 630KVA کم تلفات روغنی 20KV  ایران ترانسفو
313,785,000
ترانسفورماتور 800KVA کم تلفات روغنی 20KV  ایران ترانسفو
366,079,000
ترانسفورماتور 1000KVA کم تلفات روغنی 20KV ایران ترانسفو
421,884,000
ترانسفورماتور 1250KVA کم تلفات روغنی 20KV ایران ترانسفو
473,151,000
ترانسفورماتور 1600KVA کم تلفات روغنی 20KV ایران ترانسفو
582,028,000
ترانسفورماتور 2000KVA کم تلفات روغنی 20KV ایران ترانسفو
682,375,000

قیمت ترانس های نرمال روغنی کنسرواتوری 33KV

نوع و قدرت ترانس

قیمت تومان
ترانسفورماتور 25KVA نرمال روغنی 33KV ایران ترانسفو
37,447,000
ترانسفورماتور 50KVA نرمال روغنی 33KV ایران ترانسفو
58,036,000
ترانسفورماتور 75KVA نرمال روغنی 33KV ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 100KVA نرمال روغنی 33KV ایران ترانسفو
78,562,000
ترانسفورماتور 125KVA نرمال روغنی 33KV ایران ترانسفو
99,301,000
ترانسفورماتور 160KVA نرمال روغنی 33KV ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 200KVA نرمال روغنی 33KV ایران ترانسفو
123,267,000
ترانسفورماتور 250KVA نرمال روغنی 33KV ایران ترانسفو
132,607,000
ترانسفورماتور 315KVA نرمال روغنی 33KV ایران ترانسفو
146,520,000
ترانسفورماتور 400KVA نرمال روغنی 33KV ایران ترانسفو
169,457,000
ترانسفورماتور 500KVA نرمال روغنی 33KV ایران ترانسفو
208,714,000
ترانسفورماتور 630KVA نرمال روغنی 33KV ایران ترانسفو
254,705,000
ترانسفورماتور 800KVA نرمال روغنی 33KV ایران ترانسفو
318,596,000
ترانسفورماتور 1000KVA نرمال روغنی 33KV ایران ترانسفو
375,207,000
ترانسفورماتور 1250KVA نرمال روغنی 33KV ایران ترانسفو
434,506,000
ترانسفورماتور 1600KVA نرمال روغنی 33KV ایران ترانسفو
534,272,000
ترانسفورماتور 2000KVA نرمال روغنی 33KV ایران ترانسفو
666,061,000

قیمت ترانس های کم تلفات روغنی کنسرواتوری 33KV

نوع و قدرت ترانس

قیمت تومان
ترانسفورماتور 25KVA کم تلفات روغنی 33KV ایران ترانسفو
42,246,000
ترانسفورماتور 50KVA کم تلفات روغنی 33KV ایران ترانسفو
65,145,000
ترانسفورماتور 75KVA کم تلفات روغنی 33KV ایران ترانسفو
86,301,000
ترانسفورماتور 100KVA کم تلفات روغنی 33KV ایران ترانسفو
96,799,000
ترانسفورماتور 125KVA کم تلفات روغنی 33KV ایران ترانسفو
118,894,000
ترانسفورماتور 160KVA کم تلفات روغنی 33KV ایران ترانسفو
130,489,000
ترانسفورماتور 200KVA کم تلفات روغنی 33KV ایران ترانسفو
151,284,000
ترانسفورماتور 250KVA کم تلفات روغنی 33KV ایران ترانسفو
161,758,000
ترانسفورماتور 315KVA کم تلفات روغنی 33KV ایران ترانسفو
187,572,000
ترانسفورماتور 400KVA کم تلفات روغنی 33KV ایران ترانسفو
233,072,000
ترانسفورماتور 500KVA کم تلفات روغنی 33KV ایران ترانسفو
306,686,000
ترانسفورماتور 630KVA کم تلفات روغنی 33KV ایران ترانسفو
375,622,000
ترانسفورماتور 800KVA کم تلفات روغنی 33KV ایران ترانسفو
438,260,000
ترانسفورماتور 1000KVA کم تلفات روغنی 33KV ایران ترانسفو
533,843,000
ترانسفورماتور 1250KVA کم تلفات روغنی 33KV ایران ترانسفو
589,180,000
ترانسفورماتور 1600KVA کم تلفات روغنی 33KV ایران ترانسفو
791,374,000
ترانسفورماتور 2000KVA کم تلفات روغنی 33KV ایران ترانسفو
914,614,000

ترانس ایران ترانسفو – ترانسفورماتور خشک رزینی ایران ترانسفو

خرید ترانس خشک ایران ترانسفو

در بسیاری از تجهیزات صنعت برق از جمله ترانسفورماتورها، روغن به عنوان عایق الکتریکی و عامل خنک کنندگی استفاده می شود. در چند دهه گذشته به دلیل برخی معایب استفاده از روغن از جمله نشتی، خطر آتش سوزی و انفجار، نیاز به سرویس و نگهداری دوره ای و همچنین تهدید آلودگی زیست محیطی، حذف آن از تجهیزات صنعت برق همواره از اولویت سازندگان تجهیزات و درخواست مصرف کنندگان بوده است.

پوشش های عایقی رزین اپوکسی یکی از جایگزین های اصلی روغن در تجهیزات صنعت برق از جمله در ترانسفورماتورها شده است. از آنجا که استفاده از روغن به صورت سیال و مایع از این گونه تجهیزات حذف شده است، اصطلاحا به تجهیزات عایق شده با رزین، تجهیزات رزینی یا خشک گفته می شود.

به این ترتیب در ترانس های خشک، سیم پیچ ترانس توسط رزین اپوکسی عایق شده و برخلاف ترانس های روغنی در مخزن روغن غوطه ور نمی باشد. در اثر تماس مستقیم اکتیو پارت یعنی سیم پیچ های پوشیده شده با رزین و هسته ترانس های خشک با هوای اطراف، حرارت تولید شده در اکتیوپارت به بیرون منتقل می شود.

در ترانس های خشک رزینی به دلیل حذف روغن، بسیاری از متعلقات وابسته به روغن از قبیل تانک، منبع انبساط، نمایشگر روغن، رادیاتور، محفظه رطوبت گیر و سیلیکاژل حذف شده است  و در نتیجه وزن و ابعاد آن در مقایسه با ترانس های روغنی ده تا بیست درصد کمتر شده است. همچنین با حذف روغن، به پایش وضعیت روغن و همچنین خدمات سرویس و نگهداری در ترانس های خشک رزینی نیاز نمی باشد.

هزینه تمام شده ساخت ترانس های خشک به دلیل استفاده از ماده عایقی رزین و همچنین تکنولوژی ساخت، بیشتر از ترانس های روغنی بوده ولی به دلیل مزایای حذف خدمات در آنها، هزینه تمام شده بهره برداری آنها در دراز مدت در مقایسه با ترانس های روغنی مقرون به صرفه می باشد.

با وجود اینکه احتمال ایجاد خطا و اتصال کوتاه و از بین رفتن سیم پیچ ها در ترانس های خشک بسیار کمتر از ترانس های روغنی است ولی در صورت وقوع حادثه در سیم پیچ ترانس های خشک، آنها قابل تعمیر نمی باشند و تنها برخی ضعف و اشکالات مکانیکی در سایر اجزای آن قابل تعویض و اصلاح است.

امروزه بکارگیری ترانس های خشک رزینی به ویژه در مناطق پرخطر که نصب ترانس های روغنی توصیه نمی شود و همچنین مراکز حساس الزامی و از طرفی بسیاری از مصرف کننده ها نیز به دلیل مزایای آن از جمله حذف خدمات پایش دایم و سرویس و نگهداری دوره ای مرتب راغب به خرید ترانس های خشک می باشند.

برج های مسکونی، مراکز تجاری، معادن، کارگاه های مستقر در زیر زمین، سکوهای نفتی، فرودگاه ها، راه آهن، کشتی ها، نیروگاه ها، پست های سیار، پست های کمپکت و کلیه مراکز سرپوشیده با محدودیت فضا و همچنین خطر نشتی و آتش سوزی از ترانس های خشک رزینی استفاده می کنند.

شرکت ایران ترانسفو ، ترانس های توزیع خشک رزینی ( ترانس های ایران ترانسفو )  را در با ظرفیت های متفاوت و با ولتاژ 20 کیلو ولت تولید و عرضه می کند.  ترانسفورماتورهای خشک رزینی بر خلاف ترانسفورماتورهای توزیع روغنی کنسرواتوری در دو گروه کم تلفات و نرمال تقسیم نمی شوند.

به منظور آشنایی با تفاوت ترانس های روغنی کم تلفات و ترانس های روغنی نرمال توصیه می شود مقاله ای با عنوان ” تفاوت ترانس هاي روغني نرمال و ترانس هاي روغني كم تلفات ایران ترانسفو در چيست؟” و مقاله ای دیگر با عنوان ” تفاوت ترانسفورماتورهای روغنی با ترانسفورماتورهای خشک رزینی ایران ترانسفو “را مطالعه بفرمایید.

لیست ترانسفورماتورهای خشک رزینی ( ترانس های ایران ترانسفو ) که درحال تولید است در زیر قابل مشاهده است. در ضمن برای دانلود لیست ترانسفورماتورهای خشک رزینی ایران ترانسفو می توانید به صفحه لیست قیمت ها مراجعه بفرمایید. امکان دانلود مدارک و اطلاعات فنی ترانس های خشک رزینی  در صفحه مدارک و اطلاعات برای دانش پژوهان و علاقمندان فرآهم است.

قیمت ترانس های خشک رزینی 20KV

نوع و قدرت ترانس

قیمت تومان
ترانس 25 کیلو ولت آمپر خشک رزینی 20KV ایران ترانسفو
ترانس 50 کیلو ولت آمپر خشک رزینی 20KV ایران ترانسفو
ترانس 75 کیلو ولت آمپر خشک رزینی 20KV ایران ترانسفو
ترانس 100 کیلو ولت آمپر خشک رزینی 20KV ایران ترانسفو
184,139,000
ترانس 125 کیلو ولت آمپر خشک رزینی 20KV ایران ترانسفو
ترانس 160 کیلو ولت آمپر خشک رزینی 20KV ایران ترانسفو
ترانس 200 کیلو ولت آمپر خشک رزینی 20KV ایران ترانسفو
194,858,000
ترانس 250 کیلو ولت آمپر خشک رزینی 20KV ایران ترانسفو
203,317,000
ترانس 315 کیلو ولت آمپر خشک رزینی 20KV ایران ترانسفو
224,856,000
ترانس 400 کیلو ولت آمپر خشک رزینی 20KV ایران ترانسفو
234,892,000
ترانس 500 کیلو ولت آمپر خشک رزینی 20KV ایران ترانسفو
263,249,000
ترانس 630 کیلو ولت آمپر خشک رزینی 20KV ایران ترانسفو
340,411,000
ترانس 800 کیلو ولت آمپر خشک رزینی 20KV ایران ترانسفو
405,860,000
ترانس 1000 کیلو ولت آمپر خشک رزینی 20KV ایران ترانسفو
472,532,000
ترانس 1250 کیلو ولت آمپر خشک رزینی 20KV ایران ترانسفو
550,592,000
ترانس 1600 کیلو ولت آمپر خشک رزینی 20KV ایران ترانسفو
664,163,000
ترانس 2000 کیلو ولت آمپر خشک رزینی 20KV ایران ترانسفو
801,650,000
ترانس 2500 کیلو ولت آمپر خشک رزینی 20KV ایران ترانسفو
935,801,000

ترانس ایران ترانسفو – ترانسفورماتور تکفاز ایران ترانسفو

لیست قیمت ترانس های تکفاز ایران ترانسفو

ترانس های ایران ترانسفو براساس تعداد فاز به دو نوع ترانس های تک‌فاز و ترانس های سه‌فاز تقسیم می‌شوند.

ترانس های تک‌فاز دارای دو سیم پیچ اولیه و ثانویه می‌باشند. معمولا عمده ترانسفورماتورهای سطح فشار ضعیف، از جمله ترانسفورماتورهای به کاررفته در لوازم خانگی و ابزار، همچنین ترانسفورماتورهای تغذیه در دوربین‌های بزرگراه‌ها، ترانسفورماتورهای ظرفیت پایین برخی مشترکین شبکه های توزیع، ترانسفورماتورهای تغذیه در کلیدهای هوایی، ترانسفورماتورهای اندازه‌گیری جریان و برخی ترانسفورماتور‌های اندازه‌گیری ولتاژ تک‌فاز می‌باشند.

ترانسفورماتورهای سه فاز دارای سه سیم‌پیج در اولیه و سه سیم پیچ در ثانویه می‌باشند. عمده ترانسفورماتورهای فشار قوی (قدرت) شامل ترانس‌های توزیع، ترانس های فوق توزیع،ترانس های انتقال و ترانس های نیروگاهی از نوع سه فاز می‌باشند. درواقع ترانسفورماتورهای سه‌فاز سه ترانسفورماتور تک‌فاز با انواع اتصال و گروه‌برداری متفاوت در داخل یک محفظه واحد می‌باشند.

ترانسفورماتورهای توزیع تک فاز عموما از نوع روغنی بوده و جهت برق رسانی به بارهای کوچک و پراکنده به کار می روند. برای مثال برای تامین و تغذیه دوربین های جاده های کشور که مصرف انرژی پایینی دارند و یا برق رسانی به یک دامداری یا استخر پرورش ماهی دور افتاده از آخرین نقطه برق رسانی شده در یک منطقه. در این شرایط استفاده از ترانس های سه فاز مقرون به صرفه نمی باشد.

ترانس های تک فاز در شبکه توزیع کشور عموما تا ظرفیت 75 کیلوولت آمپر و از نوع روغنی کنسرواتوری توسط ایران ترانسفو تولید و بهره برداری می شوند. ترانس های روغنی تک فاز شبکه های توزیع به دلیل بار و در نتیجه حرارت کم، فاقد رادیاتور می باشند.

قیمت ترانس های روغنی تکفاز 20KV

نوع و قدرت ترانس

قیمت تومان
ترانسفورماتور 10 کیلو ولت آمپر روغنی تکفاز 20KV ایران ترانسفو
21,773,000
ترانسفورماتور 15 کیلو ولت آمپر روغنی تکفاز 20KV ایران ترانسفو
23,938,000
ترانسفورماتور 25 کیلو ولت آمپر روغنی تکفاز 20KV ایران ترانسفو
26,000,000
ترانسفورماتور 50 کیلو ولت آمپر روغنی تکفاز 20KV ایران ترانسفو
38,456,000
ترانسفورماتور 75 کیلو ولت آمپر روغنی تکفاز 20KV ایران ترانسفو
44,349,000

ترانس ایران ترانسفو – ترانسفورماتور روغنی هرمتیک ایران ترانسفو

ترانس های هرمتیک ایران ترانسفو

اکتیوپارت ترانس های توزیع روغنی هرمتیک کاملا مشابه ترانس های توزیع روغنی نوع کنسرواتوری می باشد و در هر دو مدل، هسته و سیم پیچ ها در روغن تانک غوطه ور می باشند و حرارت ایجاد شده در ترانس توسط روغن به فضای بیرون هدایت می شود.

در ترانس های روغنی کنسرواتوری به دلیل وجود منبع انبساط، روغن ترانس با هوای بیرون در تماس است در حالی که در ترانس های هرمتیک، تانک ترانس کاملا بسته و با حذف منبع انبساط هیچ مسیر ارتباطی با هوای اطراف وجود ندارد. تماس روغن با هوا و در نتیجه نفوذ اکسیژن و رطوبت در ترانس های روغنی کنسرواتوری منجر به نیاز به سرویس و نگهداری دوره ای مرتب و همچنین پیری زودرس عایق سیم پیچ آنها می شود.

در ترانس های روغنی هرمتیک، برای کنترل انبساط و انقباض روغن، دو نوع طراحی پیش بینی شده است. یکی بکارگیری مخزن ارتجاعی (مخزن با دیواره کنگره ای یا وله ای) و دیگری بکارگیری از بالشتک نیتروژن در داخل تانک ترانس. بر همین اساس دو نوع ترانس روغنی هرمتیک تعریف شده است:

  • ترانس روغنی هرمتیک دیواره کنگره ای (وله ای)

مخزن این نوع ترانس های هرمتیک از فولاد با قابلیت ارتجاعی و تغییر حجم به صورت محدود ساخته می شوند به گونه ای که قابلیت تحمل حداکثر فشار ناشی از انبساط روغن را در بالاترین میزان حرارت داشته باشد.

  • ترانس روغنی هرمتیک با بالشتک گازی

در این نوع از ترانس های هرمتیک، تانک روغن را با ارتفاع بیشتر پیش بینی نموده و یک بالشتک پر شده از یک گاز خنثی مانند نیتروژن را در فضای اضافی بالای تانک یعنی بین سطح روغن ترانس و سقف تانک و درپوش ها قرار می دهند. بالشتک خاصیت ارتجاعی داشته و می تواند با فشرده شدن گاز داخل آن، کوچک شود. به این ترتیب در اثر افزایش دمای ترانس و انبساط روغن، گاز داخل بالشتک فشرده شده و فضای لازم برای روغن منبسط فراهم می شود. به محض کاهش مجدد دمای روغن، بالشتک به حالت قبل خود بر می گردد.

برخی مزایای ترانس های روغنی هرمتیک  ایران ترانسفو نسبت به ترانس های روغنی کنسرواتوری به شرح زیر می باشد:

  • کاهش ارتفاع نهایی ترانس به دلیل حذف منبع انبساط
  • حذف متعلقات جانبی دیگر از قبیل محفظه رطوبت گیر و سیلیکاژل، روغن نما و رله بوخهلتس
  • عدم نیاز به سرویس و نگهداری مرتب روغن

از طرفی نیاز به مانیتورینگ (پایش) وضعیت روغن به دلیل احتمال افزایش بیش از حد دما و فشار و در نتیجه احتمال انفجار آن در ظرفیت های بالا می تواند از ایرادات آن باشد.

قیمت ترانس های نرمال هرمتیک 20KV

نوع و قدرت ترانس

قیمت تومان
25 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
38,000,000
50 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
55,163,000
75 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
74,448,000
100 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
83,838,000
125 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
112,379,000
160 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
115,661,000
200 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
126,123,000
250 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
139,862,000
315 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
162,674,000
400 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
189,841,000
500 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
233,317,000
630 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
293,391,000
800 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
373,514,000
1000 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
438,808,000
1250 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
512,222,000
1600 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
6112,163,000
2000 کیلو ولت آمپر نرمال هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو

قیمت ترانس های کم تلفات هرمتیک 20KV

نوع و قدرت ترانس

قیمت تومان
25 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
37,527,000
50 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
56,316,000
75 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
73,360,000
100 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
87,664,000
125 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
109,267,000
160 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
120,478,000
200 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
130,128,000
250 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
151,277,000
315 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
177,472,000
400 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
213,216,000
500 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
288,930,000
630 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
344,408,000
800 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV  ایران ترانسفو
403,152,000
1000 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV ایران ترانسفو
475,801,000
1250 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV ایران ترانسفو
536,855,000
1600 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV ایران ترانسفو
685,111,000
2000 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 20KV ایران ترانسفو
799,141,000

قیمت ترانس های کم تلفات هرمتیک 33KV

نوع و قدرت ترانس

قیمت تومان
25 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
43,714,000
50 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
61,545,000
75 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
94,467,000
100 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
100,528,000
125 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
124,179,000
160 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
142,814,000
200 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
155,507,000
250 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
170,013,000
315 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
198,124,000
400 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
243,719,000
500 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
326,866,000
630 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
395,147,000
800 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV  ایران ترانسفو
548,662,000
1000 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV ایران ترانسفو
551,154,000
1250 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV ایران ترانسفو
610,873,000
1600 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV ایران ترانسفو
839,852,000
2000 کیلو ولت آمپر کم تلفات هرمتیک 33KV ایران ترانسفو
929,061,000