انواع پایه بتنی ترانسفورماتور

کاردان ترانس نمایندگی ایران ترانسفو

انواع ترانسفورماتور توزیع ، ترانس کم تلفات ، ترانس خشک

ترانسفورماتور هرمتیک ، ترانس تکفاز

انواع پایه بتنی ترانسفورماتور

پایه بتنی ترانسفورماتور – با توجه به کارگیری گسترده پایه های بتنی در شبکه های توزیع، در این دستورالعمل پایه های بتنی در نظر گرفته شده است.

پایه های متداول مورد استفاده جهت ترانس هوایی به دو دسته عمده به شرح ذیل تقسیم می شوند:

  • پایه های بتنی مسلح یا توپر با مقطع H، I و چهارگوش
  • پایه های بتنی پیش تنیده با مقطع گرد(توخالی)

در زیر نمونه ای از چند نوع پایه بتنی در شبکه توزیع نشان داده شده است:

انواع پایه بتنی در شبکه توزیع

پایه بتنی ترانسفورماتور  بر اساس نیروهای وارد بر آنها و بار گزاریشان از لحاظ محل نصب به سه دسته به شرح ذیل تقسیم می شوند:

1.پایه های بتنی ترانس – پایه های توخطی(میانی) که همان پایه های میانی در یک خط مستقیم هستند.

2. پایه های بتنی ترانس – پایه های کششی که در نقاط زاویه و انحراف خط و در فاصله بین دو سکشن نصب می شوند.

3. پایه های بتنی ترانس – پایه های انتهای خط که در انتهای یک خط نصب می شوند.

 

قدرت پایه های بتنی مسلح و پیش تنیده که به صورت معمول در نصب ترانسفورماتور هوایی کاربرد دارند به شرح ذیل هستند:

400/9 -600/9 -800/9 -400/12 -600/12 -800/12 -1200/12

که رقم سمت چپ نمایانگر ارتفاع پایه و رقم های سمت راست نمایانگر قدرت پایهمقاومت نرمال پایه ) هستند.

 

مشخصات زیر بر روی پایه بتنی ترانسفورماتور درج می گردد

  • علامت اختصاری یا نام شرکت توزیع یا برق منطقه ای
  • طول تیر به متر و مقاومت طبیعی تیر بر حسب کیلوگرم
  • نام کارخانه سازنده پایه
  • تاریخ ساخت

 

آرایش شبکه

منظور از آرایش پایه چگونگی نگهداری سیم های هوایی نسبت به یکدیگر بوده و مقطع عرضی موقعیت سیم ها را نسبت به یکدیگر نمایش می دهد که اغلب دارای آرایش های زیر است:

الف – آرایش مثلثی هادی ها

ب – آرایش افقی هادی ها

ج – آرایش عمودی هادی ها

انواع پایه بتنی در شبکه توزیع

آرایش عمودی هادی ها

انواع پایه بتنی در شبکه توزیع

آرایش مثلثی هادی ها

انواع پایه بتنی در شبکه توزیع

آرایش افقی هادی ها

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا خرید ترانسفورماتورهای ایران ترانسفو، ترانسفورماتور توزیع ، ترانس کم تلفات ، ترانس خشک ، ترانسفورماتور هرمتیک ، ترانس تکفاز با کارشناسان کاردان ترانس ( نمایندگی ایران ترانسفو ) تماس حاصل فرمایید. نمایندگی ایران ترانسفو

فروشگاه آنلاین ترانس ایران ترانسفو

Related Posts

پیام خود را بگذارید