انواع پست های شبکه توزیع بر اساس ارتباط و مالکیت آن

کاردان ترانس نماینده ایران ترانسفو

انواع ترانسفورماتور توزیع ، ترانس کم تلفات ، ترانس خشک

ترانسفورماتور هرمتیک ، ترانس تکفاز

انواع پست های شبکه توزیع بر اساس ارتباط و مالکیت آن

انواع پست های شبکه توزیع ، بر اساس اینکه مالکیت زمین محل احداث پست و مالکیت تجهیزات پست به شرکت توزیع (و یا سازمان های مربوطه عمومی از جمله شهرداری) و یا مشترک تعلق دارد، چهار نوع پست برق تعریف شده است:

پست عمومی

در پست های عمومی، هم زمین محل احداث و هم کلیه تجهیزات پست متعلق به شرکت توزیع برق می باشد و به صورت عمومی در دسترس مشترک و یا مشترکین منطقه قرار می گیرد.

انواع پست های شبکه توزیع

پست اختصاصی

در پست های اختصاصی همانگونه که از نام آن مشخص است، مشترک و یا گاهی اوقات چند مشترک، زمین با مالکیت خود را جهت احداث پست، در اختیار شرکت توزیع قرار داده و کلیه تجهیزات پست را با هزینه خود از تامین کنندگان مجاز تعیین شده توسط همان شرکت توزیع، خریداری و با نظارت پیمانکارهای مجاز شرکت توزیع آن را احداث و راه اندازی می کنند.

 

پست عمومی اختصاصی

در پست های عمومی اختصاصی ، مشترک زمین در مالکیت خود را در اختیار شرکت توزیع قرار می دهد و شرکت توزیع کلیه تجهیزات پست را تامین و آن را احداث و راه اندازی می کند.

پست پاساژ

در پست های پاساژ ، مشترک زمینی را جهت احداث فقط سوییچ خانه بخش فشار متوسط شامل مدار قطع و وصل و لوازم اندازه گیری ( ترانس های ولتاژ و ترانس های جریان فشار متوسط ) در اختیار شرکت توزیع قرار می دهد و ترانسفورماتور در محل دیگری نصب می شود. در پست های پاساژ ، مشترک امکان دسترسی به تجهیزات را ندارد اما هزینه تجهیزات اختصاصی مربوط به شبکه مصرفی خود را نقطه تحویل عهده دار است.

انواع پست های شبکه توزیع

پست اندازه گیری هوایی

در چند سال گذشته شرکت های توزیع به منظور حذف مسئله زمین مورد نیاز پست های پاساژ  و بسیاری موارد دیگر، به مشترکین ولتاژ اولیه، احداث پست های اندازه گیری هوایی را توصیه و الزام می کنند. در پست های اندازه گیری هوایی، مشابه پست های پاساژ، فقط تجهیزات سوئیچینگ (شامل سکسیونر ، دیژنکتور و ریکلوزر و … ) به همراه ترانس اندازه گیری مرکب ( ام او اف- MOF ) روی تیر  برق نصب می شود. تجهیزات پست هوایی با هزینه مشترک یا مشترکین تامین می شود و در دسترس شرکت توزیع جهت ثبت مقادیر اندازه گیری می باشد. پست های هوایی ، عمدتا در مکان های عمومی نصب می شوند.

ام او اف نیرو ترانس - MOF نیرو ترانس

انواع پست های شبکه توزیع

نوع پست
مالکیت زمین
مالکیت تجهیزات
انواع پست های شبکه توزیع – عمومی شرکت توزیع شرکت توزیع
انواع پست های شبکه توزیع – اختصاصی مشترک یا مشترکین مشترک یا مشترکین
انواع پست های شبکه توزیع – عمومی اختصاصی مشترک یا مشترکین شرکت توزیع
انواع پست شبکه توزیع – پاساژ مشترک یا مشترکین مشترک یا مشترکین و شرکت توزیع
انواع پست شبکه توزیع – اندازه گیری هوایی شرکت توزیع مشترک یا مشترکین

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا خرید ترانسفورماتورهای ایران ترانسفو ، ترانسفورماتور توزیع ، ترانس کم تلفات ، ترانس خشک ، ترانسفورماتور هرمتیک ، ترانس تکفاز با کارشناسان کاردان ترانس ( نماینده ایران ترانسفو ) تماس حاصل فرمایید.

فروشگاه آنلاین ترانس ایران ترانسفو

Related Posts

پیام خود را بگذارید