برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی تخصصی در محل

برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی تخصصی در محل

کاردان ترانس با همکاری متخصصین خبره و شهره صنعت ترانسفورماتور آمادگی برگزاری دوره های آموزشی تئوری و عملی در محل فعالیت متقاضیان را دارد. دوره های آموزشی کاردان ترانس به کلیه صنایع که پست تخصصی و ترانسفورماتور در سیستم خود دارند و مسئول نگهداری آن می باشند توصیه می شود.

دوره ها به صورت کارگاه های آموزشی یک تا سه روزه و یا سمینارهای یک روزه  در زمینه های مختلف از جمله آشنایی با ساختمان و عملکرد ترانسفورماتور، تعمیر، سرویس و نگهداری، تست و عیب یابی انوع ترانسفورماتورهای توزیع، فوق توزیع و قدرت و همچنین دوره های تخصصی در زمینه تپ چنجرها، روغن ترانسفورماتور و … می باشند.

فهرست دوره های عمومی و پرتقاضا به همراه سرفصل و مدت زمان دوره به شرح زیر می باشد:

  • اصول سرویس، نگهداری، تست و عیب یابی انواع ترانس های توزیع و متعلقات آن
  • سرویس و نگهداری ترانسفورماتورهای قدرت
  • سرویس و نگهداری انواع کلیدهای تنظیم ولتاژ (تپ چنجر) ترانسفورماتورها
  • آشنایی با مشخصات فیزیکی و شیمیایی و آزمونهای کنترل کیفی روغن ترانسفورماتور
  • ارزیابی وضعیت، عیب یابی و عمرسنجی ترانسفورماتور با استفاده از آزمونهای گازکروماتوگرافی و فورفورال

بهره برداری درست و بهینه از ترانسفورماتور مستلزم آشنایی بهره برداران با اصول نصب و راه اندازی صحیح، سرویس و نگهداری دوره ای و پایش و عیب یابی آن می باشد. این امر ممکن نیست مگر بهره برداری ترانسفورماتور توسط افراد آموزش دیده و مسلط به آن.

از طرفی در صورت آسیب ترانسفورماتور که یک تجهیز اساسی در برق رسانی یک سیستم و مجموعه می باشد، علاوه بر وارد کردن خسارت مستقیم از بابت خرابی ترانسفورماتور که تجهیز گرانی می باشد می تواند به صورت غیر مستقیم خسارت های جدی و جبران ناپذیری از جمله خاموشی یک خط تولید شود. به این ترتیب سرمایه گزاری در آموزش مرتب کادر بهره برداری و بروز نگه داشتن دانش علمی و توان فنی آنها در پیشگیری از آسیب و خسارت های مالی،  بسیار مورد توجه صاحبان صنایع دارای ترانسفورماتور می باشد.

If you’re writing a school essay, it is always recommended that you get professional help because a bad essay can https://www.dreamlandsdesign.com/making-space-work-your-home-tips-keep-in-mind/ hamper your entire academic career. Since different students have different learning styles and skills, they have different needs when it comes to the quality of their essays. A good essay editing service will be able to meet any need you might have so that you could have an excellent and well-written composition.

پیام خود را بگذارید