ترانسفورماتور به زبان خیلی ساده

کاردان ترانس نمایندگی ایران ترانسفو

انواع ترانسفورماتور توزیع ، ترانس کم تلفات ، ترانس خشک

ترانسفورماتور هرمتیک ، ترانس تکفاز

ترانسفورماتور ( ترانس ) به زبان خیلی ساده – ترانسفورماتور ایران ترانسفو 

لیست قیمت ترانس های کم تلفات ایران ترانسفو

ترانسفورماتور ایران ترانسفو ، به مجموعه ای از تجهیزات که با یک نظم و سیستم استاندارد در یک گستره جغرافیا، عملیات تولید انرژی الکتریکی و رساندن آن به مصرف کننده انرژی را انجام می دهند، شبکه برق رسانی یا سیستم قدرت گفته می شود. مصرف کننده ها می توانند لوازم برقی یک منزل و یا ماشین های الکتریکی و تجهیزات عظیم کارخانجات بزرگ صنعتی باشند.

شبکه برق رسانی از چند بخش تشکیل شده است. بخش تولید، بخش انتقال، بخش فوق توزیع، بخش توزیع و مصرف. انرژی الکتریکی در محلی به نام نیروگاه ها که عموما در خارج از شهرها می باشند، تولید و سپس توسط شبکه های انتقال و فوق توزیع به نزدیک شهرها منتقل و از آن محل توسط شبکه های توزیع در محله ها و شهرک ها توزیع می شود.

در سیستم برق رسانی، همواره با سه پارامتر مهم الکتریکی سر و کار داریم. ولتاژ، جریان و توان (یا قدرت یا انرژی). واحد اندازه گیری هر یک از پارامترها به ترتیب ولت، آمپر و وات (یا ولت آمپر) می باشد. توان، حاصلضرب ولتاژ و جریان است. عموما میزان انرژی مورد نیاز مصرف کننده ها با وات روی آنها مشخص شده است.

بنا بر استانداردهای جهانی و الزامات فنی، سطح ولتاژ در هر مرحله از سیستم برق رسانی مقادیر مشخص و متفاتی با بخش دیگر دارد. در شبکه برق رسانی کشور ایران، سطح ولتاژ در بخش تولید حداکثر 30 کیلوولت، شبکه های انتقال 230 و 400 کیلوولت، شبکه فوق توزیع 132، 63 و 66 کیلوولت، شبکه های توزیع 11، 20 و 33 کیلوولت و شبکه فشار ضعیف و مصرف 380 ولت سه فاز و 220 ولت تکفار می باشد. به این ترتیب در در هر مرحله از امر دسترس قرار دادن انرژی به مصرف کننده از یک بخش به بخش دیگر نیاز است سطح ولتاژ تغییر کند.

در آن مرحله از شبکه برق رسانی که یک بخش به بخش دیگری متصل می شود، یک پست برق وجود دارد که کار اصلی آن تغییر سطح ولتاژ و ایجاد امکان اتصال دو بخش شبکه به یکدیگر و همچنین فراهم کردن امکان کنترل قطع و وصل برق شبکه و مصرف کننده ها می باشد. در پست های برق تجهیزات زیادی وجود دارد که مهمترین آن ترانسفورماتور ( ترانس ) است که کار تغییر سطح ولتاژ را انجام می دهد.

به این ترتیب ترانس ها یک ورودی و یک خروجی دارند که در ورودی یا به عبارتی سمت اولیه خود از یک بخش، انرژی الکتریکی یا برق را با یک سطح ولتاژ دریافت و پس از تبدیل آن به سطح ولتاژ دیگر، در خروجی یا ثانویه، آن را به بخش دیگر تحویل می دهند. ترانسفورماتورها بنا به افزایش یا کاهش سطح ولتاژ ورودی خود به ترتیب افزاینده یا کاهنده ولتاژ نیز نامیده می شوند.http://kardantrans.com

ترانسفورماتورها بنا به شاخص های معینی به انواع مختلفی تقسیم می شوند که یکی از آنها محل مصرف آنها می باشد. به این ترتیب که ترانسفوماتورهای نیروگاهی در نیروگاه ها جهت افزایش سطح ولتاژ بخش تولید به سطح ولتاژ مورد نیاز بخش انتقال به کار می روند و ترانس های افزاینده می باشد، ترانسفورماتورهای قدرت که جهت کاهش سطح ولتاژ بخش انتقال به بخش فوق توزیع و از بخش فوق توزیع به بخش توزیع استفاده می شوند و ترانسفورماتورهای توزیع که شامل ترانس هایی است که سطح ولتاژ شبکه توزیع را به سطح ولتاژ مصرف کننده ها تبدیل می کنند.

ترانس ایران ترانسفو 10 کیلو ولت آمپر – کاردان ترانس نماینده ایران ترانسفو

ترانس ایران ترانسفو 15 کیلو ولت آمپر – کاردان ترانس نماینده ایران ترانسفو

ترانس ایران ترانسفو 25 کیلو ولت آمپر – کاردان ترانس نماینده ایران ترانسفو

ترانس ایران ترانسفو 50 کیلو ولت آمپر – کاردان ترانس نماینده ایران ترانسفو

ترانس ایران ترانسفو 75 کیلو ولت آمپر – کاردان ترانس نماینده ایران ترانسفو

ترانس ایران ترانسفو 100 کیلو ولت آمپر – کاردان ترانس نماینده ایران ترانسفو

ترانس ایران ترانسفو 125 کیلو ولت آمپر – کاردان ترانس نماینده ایران ترانسفو

ترانس ایران ترانسفو 160 کیلو ولت آمپر – کاردان ترانس نماینده ایران ترانسفو

ترانس ایران ترانسفو 200 کیلو ولت آمپر – کاردان ترانس نماینده ایران ترانسفو

ترانس ایران ترانسفو 250 کیلو ولت آمپر – کاردان ترانس نماینده ایران ترانسفو

ترانس ایران ترانسفو 315 کیلو ولت آمپر – کاردان ترانس نماینده ایران ترانسفو

ترانس ایران ترانسفو 400 کیلو ولت آمپر – کاردان ترانس نماینده ایران ترانسفو

ترانس ایران ترانسفو 500 کیلو ولت آمپر – کاردان ترانس نماینده ایران ترانسفو

ترانس ایران ترانسفو 630 کیلو ولت آمپر – کاردان ترانس نمایندگی ایران ترانسفو

ترانس ایران ترانسفو 800 کیلو ولت آمپر – کاردان ترانس نمایندگی ایران ترانسفو

ترانس ایران ترانسفو 1000 کیلو ولت آمپر – کاردان ترانس نمایندگی ایران ترانسفو

ترانس ایران ترانسفو 1250 کیلو ولت آمپر – کاردان ترانس نمایندگی ایران ترانسفو

ترانس ایران ترانسفو 1600 کیلو ولت آمپر – کاردان ترانس نمایندگی ایران ترانسفو

ترانس ایران ترانسفو 2000 کیلو ولت آمپر – کاردان ترانس نمایندگی ایران ترانسفو

ترانس ایران ترانسفو 2500 کیلو ولت آمپر – کاردان ترانس نمایندگی ایران ترانسفو

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا خرید ترانسفورماتورهای ایران ترانسفو، ترانسفورماتور توزیع ، ترانس کم تلفات ، ترانس خشک ، ترانسفورماتور هرمتیک ، ترانس تکفاز با کارشناسان کاردان ترانس ( نمایندگی ایران ترانسفو ) تماس حاصل فرمایید.

فروشگاه آنلاین ترانس ایران ترانسفو

Related Posts

پیام خود را بگذارید