ترانسفورماتور روغنی ایران ترانسفو ( کنسرواتوری )

کاردان ترانس نمایندگی ایران ترانسفو

انواع ترانسفورماتور توزیع ، ترانس کم تلفات ، ترانس خشک

ترانسفورماتور هرمتیک ، ترانس تکفاز

ترانسفورماتور روغنی ایران ترانسفو ( کنسرواتوری )

در ترانسفورماتور روغنی ایران ترانسفو ، اکتیوپارت ترانس ها (بخش درگیر تبدیل ولتاژ و انتقال انرژی شامل هسته و سیم پیچ های اولیه و ثانویه) در داخل تانک پر شده از روغن (روغن ترانس) قرار گرفته و حرارت ایجاد شده اکتیو پارت توسط سیال روغن و در اثر ارتباط آن با فضای آزاد اطراف، به خارج تانک منتقل می شود. تغییر دمای اکتیوپارت منجر به تغییر دمای روغن ترانس و در نتیجه تغییر حجم آن در تانک ترانس می شود. به منظور کنترل تغییر حجم روغن و انتقال حرارت آن به محیط اطراف، در ترانس های روغنی کنسرواتوری، یک مخزن روغن که به آن منبع انبساط یا همان کنسرواتور گفته می شود، طراحی و در بالای تانک اصلی ترانسفورماتور نصب می شود. مسیر روغن از طریق لوله هایی بین تانک و منبع انبساط فراهم است. همچنین منبع انبساط از طریق محفظه رطوبت گیر (حاوی سیلیکاژل) به هوای آزاد اطراف دسترسی دارد.

به این ترتیب با افزایش دمای روغن و انبساط آن، روغن از مسیر لوله ها به سمت منبع انبساط هدایت می شود و هوای موجود در منبع انبساط با عبور از داخل سیلیکاژل محفظه رطوبت گیر از ترانس خارج و روغن، جای آن را می گیرد. به محض کاهش دمای ترانس و در نتیجه کاهش حجم روغن ترانس، روغن از کنسرواتور به تانک برگشته و مجدد کنسرواتور از هوای آزاد پر می شود.

وجود رطوبت گیر یا سیلیکاژل در ترانسفورماتور روغنی ایران ترانسفو مانع ورود رطوبت هوای اطراف به داخل ترانس و در نتیجه جلوگیری از کاهش استقامت عایقی روغن و آسیب به کاغذهای عایقی سیم پیچ ها می شود.

ارتباط روغن ترانس با هوای اطراف حتی با وجود محفظه رطوبت گیر یا سیلیکاژل و وجود اکسیژن در آن از ضعف های ترانسفورماتور روغنی ایران ترانسفو است. به گونه ای که بکارگیری ترانس های توزیع روغنی کنسرواتوری در محیط های با رطوبت بالا توصیه نمی شود. همچنین بررسی و نظارت دوره ای مرتب و کنترل وضعیت سلامت روغن ترانس های توزیع روغنی کنسرواتوری از نیازهای جدی آن می باشد.

شرکت ایران ترانسفو به عنوان بزرگترین تولیدکننده انواع ترانسفو ماتورهای توزیع در خاورمیانه، ترانس های توزیع روغنی را در انواع مختلف و با ظرفیت های متفاوت تولید و عرضه می کند. ترانسفورماتور روغنی ایران ترانسفو از نظر تلفات در دو گروه ترانس های روغنی کم تلفات و ترانس های روغنی نرمال تقسیم می شوند. به منظور آشنایی با تفاوت ترانس های روغنی کم تلفات و ترانس های روغنی نرمال توصیه می شود مقاله ای با عنوان ” تفاوت ترانس هاي روغني نرمال و ترانس هاي روغني كم تلفات ایران ترانسفو در چيست؟ ” و مقاله ای دیگر با عنوان ” تفاوت ترانسفورماتورهای روغنی با ترانسفورماتورهای خشک رزینی ایران ترانسفو “ را مطالعه بفرمایید.

ترانسفورماتور روغنی ایران ترانسفو را با ولتاژهای مختلف 11 کیلو ولت، 20 کیلو ولت و 33 کیلو ولت تولید می کند. لیست ترانسفورماتور روغنی ایران ترانسفو کنسرواتوری در ولتاژها و قدرت های مخلتلف که توسط ایران ترانسفو درحال تولید است در زیر قابل مشاهده است. در ضمن برای دانلود لیست کامل ترانس های توزیع روغنی کنسرواتوری ایران ترانسفو می توانید به صفحه لیست قیمت ها مراجعه بفرمایید. امکان دانلود مدارک و اطلاعات فنی ترانس های توزیع روغنی کنسرواتوری در صفحه مدارک و اطلاعات برای دانش پژوهان و علاقمندان فرآهم است.

 انواع ترانسفورماتور روغنی ایران ترانسفو از نظر میزان تلفات:

  • ترانس های کم تلفات ایران ترانسفو
  • ترانس های روغنی ایران ترانسفو

انواع ترانسفورماتور روغنی ایران ترانسفو از نظر سطح ولتاژ:

  • ترانس های روغنی 11 کیلو ولت ایران ترانسفو
  • ترانس های روغنی 20 کیلو ولت ایران ترانسفو
  • ترانس های روغنی 33 کیلو ولت ایران ترانسفو

 

انواع ترانسفور ماتورهای روغنی کنسرواتوری که توسط شرکت ایران ترانسفو تولید می شود به همراه قیمت در زیر آورده شده است.

لیست قیمت ترانس های کم تلفات ایران ترانسفو

قیمت ترانس های کم تلفات روغنی کنسرواتوری 11KV

نوع و قدرت ترانس

قیمت تومان
ترانس 25 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 11KV  ایران ترانسفو
30,868,000
ترانس 50 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 11KV  ایران ترانسفو
45,311,000
ترانس 75 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 11KV  ایران ترانسفو
59,434,000
ترانس 100 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 11KV  ایران ترانسفو
68,095,000
ترانس 125 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 11KV  ایران ترانسفو
91,255,000
ترانس 160 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 11KV  ایران ترانسفو
94,330,000
ترانس 200 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 11KV  ایران ترانسفو
106,847,000
ترانس 250 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 11KV  ایران ترانسفو
116,221,000
ترانس 315 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 11KV  ایران ترانسفو
136,924,000
ترانس 400 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 11KV  ایران ترانسفو
160,268,000
ترانس 500 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 11KV  ایران ترانسفو
198,201,000
ترانس 630 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 11KV  ایران ترانسفو
546,126,000
ترانس 800 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 11KV  ایران ترانسفو
301,108,000
ترانس 1000 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 11KV  ایران ترانسفو
352,312,000
ترانس 1250 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 11KV  ایران ترانسفو
424,334,000
ترانس 1600 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 11KV  ایران ترانسفو
526,845,000
ترانس 2000 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 11KV  ایران ترانسفو
631,303,000

قیمت ترانس های کم تلفات روغنی کنسرواتوری 20KV

نوع و قدرت ترانس

قیمت تومان
ترانس 25 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 20KV  ایران ترانسفو
29,460,000
ترانس 50 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 20KV  ایران ترانسفو
45,864,000
ترانس 75 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 20KV  ایران ترانسفو
60,209,000
ترانس 100 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 20KV  ایران ترانسفو
72,000,000
ترانس 125 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 20KV  ایران ترانسفو
94,404,000
ترانس 160 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 20KV  ایران ترانسفو
105,260,000
ترانس 200 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 20KV  ایران ترانسفو
117,714,000
ترانس 250 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 20KV  ایران ترانسفو
132,879,000
ترانس 315 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 20KV  ایران ترانسفو
162,945,000
ترانس 400 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 20KV  ایران ترانسفو
188,124,000
ترانس 500 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 20KV  ایران ترانسفو
260,868,000
ترانس 630 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 20KV  ایران ترانسفو
313,785,000
ترانس 800 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 20KV  ایران ترانسفو
366,079,000
ترانس 1000 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 20KV ایران ترانسفو
421,884,000
ترانس 1250 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 20KV ایران ترانسفو
473,151,000
ترانس 1600 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 20KV ایران ترانسفو
582,028,000
ترانس 2000 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 20KV ایران ترانسفو
682,375,000

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا خرید ترانسفورماتورهای ایران ترانسفو، ترانسفورماتور توزیع، ترانس کم تلفات، ترانس خشک، ترانسفورماتور هرمتیک، ترانس تکفاز با کارشناسان کاردان ترانس ( نماینده ایران ترانسفو ) تماس حاصل فرمایید.

قیمت ترانس های نرمال روغنی کنسرواتوری 33KV

نوع و قدرت ترانس

قیمت تومان
ترانس 25 کیلو ولت آمپر نرمال روغنی 33KV ایران ترانسفو
37,447,000
ترانس 50 کیلو ولت آمپر نرمال روغنی 33KV ایران ترانسفو
58,036,000
ترانس 75 کیلو ولت آمپر نرمال روغنی 33KV ایران ترانسفو
ترانس 100 کیلو ولت آمپر نرمال روغنی 33KV ایران ترانسفو
78,562,000
ترانس 125 کیلو ولت آمپر نرمال روغنی 33KV ایران ترانسفو
99,301,000
ترانس 160 کیلو ولت آمپر نرمال روغنی 33KV ایران ترانسفو
ترانس 200 کیلو ولت آمپر نرمال روغنی 33KV ایران ترانسفو
123,267,000
ترانس 250 کیلو ولت آمپر نرمال روغنی 33KV ایران ترانسفو
132,607,000
ترانس 315 کیلو ولت آمپر نرمال روغنی 33KV ایران ترانسفو
146,520,000
ترانس 400 کیلو ولت آمپر نرمال روغنی 33KV ایران ترانسفو
169,457,000
ترانس 500 کیلو ولت آمپر نرمال روغنی 33KV ایران ترانسفو
208,714,000
ترانس 630 کیلو ولت آمپر نرمال روغنی 33KV ایران ترانسفو
254,705,000
ترانس 800 کیلو ولت آمپر نرمال روغنی 33KV ایران ترانسفو
318,596,000
ترانس 1000 کیلو ولت آمپر نرمال روغنی 33KV ایران ترانسفو
375,207,000
ترانس 1250 کیلو ولت آمپر نرمال روغنی 33KV ایران ترانسفو
434,506,000
ترانس 1600 کیلو ولت آمپر نرمال روغنی 33KV ایران ترانسفو
534,272,000
ترانس 2000 کیلو ولت آمپر نرمال روغنی 33KV ایران ترانسفو
666,061,000

قیمت ترانس های کم تلفات روغنی کنسرواتوری 33KV

نوع و قدرت ترانس

قیمت تومان
ترانس 25 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 33KV ایران ترانسفو
42,246,000
ترانس 50 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 33KV ایران ترانسفو
65,145,000
ترانس 75 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 33KV ایران ترانسفو
86,301,000
ترانس 100 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 33KV ایران ترانسفو
96,799,000
ترانس 125 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 33KV ایران ترانسفو
118,894,000
ترانس 160 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 33KV ایران ترانسفو
130,489,000
ترانس 200 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 33KV ایران ترانسفو
151,284,000
ترانس 250 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 33KV ایران ترانسفو
161,758,000
ترانس 315 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 33KV ایران ترانسفو
187,572,000
ترانس 400 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 33KV ایران ترانسفو
233,072,000
ترانس 500 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 33KV ایران ترانسفو
306,686,000
ترانس 630 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 33KV ایران ترانسفو
375,622,000
ترانس 800 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 33KV ایران ترانسفو
438,260,000
ترانس 1000 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 33KV ایران ترانسفو
533,843,000
ترانس 1250 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 33KV ایران ترانسفو
589,180,000
ترانس 1600 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 33KV ایران ترانسفو
791,374,000
ترانس 2000 کیلو ولت آمپر کم تلفات روغنی 33KV ایران ترانسفو
914,614,000

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا خرید ترانسفورماتورهای ایران ترانسفو، ترانسفورماتور توزیع، ترانس کم تلفات، ترانس خشک، ترانسفورماتور هرمتیک، ترانس تکفاز با کارشناسان کاردان ترانس ( نماینده ایران ترانسفو ) تماس حاصل فرمایید.