نحوه اتصال ترانس اندازه گیری مرکب ام او اف MOF نیرو ترانس

کاردان ترانس نمایندگی نیرو ترانس

انواع ترانس های اندازه گیری ( ترانس جریان سی تی CT – ترانس ولتاژ پی تی PT )

ترانس اندازه گیری مرکب یا ترانس اندازه گیری هوایی MOF ام او اف

نحوه اتصال ترانس اندازه گیری مرکب MOF نیرو ترانس

ترانس اندازه گیری مرکب MOF نیرو ترانس از دو عدد ترانس ولتاژ ( پی تی PT ) و سه عدد ترانس جریان ( سی تی CT ) تشکیل شده است. تصویر زیر مدار شماتیک داخل یک ترانس اندازه گیری مرکب MOF نیرو ترانس را نمایش می دهد که در آن سه ترانس جریان ( سی تی CT ) در مسیر عبوری هر فاز و دو ترانس ولتاژ ( پی تی PT ) دوفاز بین فازهای ورودی مشخص شده است.

ترانس اندازه گیری مرکب ام او اف MOF نیرو ترانس

حال نحوه اتصال MOF نیرو ترانس متناسب با مدار شماتیک بالا و سربندی های مشخص شده به ترتیب در اولیه و ثانویه تشریح خواهد شد.

اتصال سمت اولیه MOF نیرو ترانس به شبکه توزیع

ترانس جریان ( سی تی CT ) به صورت سری و ترانس ولتاژ ( پی تی PT ) به صورت موازی در شبکه نصب می شوند. با توجه به ترکیب ترانس های اندازه گیری مرکب از هر دو ترانس جریان ( سی تی CT ) و ولتاژ ( پی تی PT ) ، مدار آن به گونه ای طراحی شده است که به صورت سری در شبکه نصب می شود.

مسیر ورود و خروج در سمت اولیه برای هر فاز در یک بوشینگ پیش بینی شده است. در تصویر زیر ترمینال ورودی و خروجی روی یک بوشینگ نمایش داده شده است.

متناسب با مدار شماتیک بالا و سربندی های مشخص شده به ترتیب در اولیه و ثانویه تشریح خواهد شد.

ترانس اندازه گیری مرکب ام او اف MOF نیرو ترانس

در ترانس اندازه گیری مرکب MOF نیرو ترانس ورودی هر فاز به ترتیب با A1، B1 و C1 و سمت خروجی آن با A2، B2 و C2 مشخص می شود.

نحوه اتصال ثانویه MOF نیرو ترانس به کنتور اندازه گیری

در سمت ثانویه MOF نیرو ترانس دو بخش ولتاژی و جریانی خواهیم داشت که سربندی های آن به ترتیب زیر در ترمینال خروجی آن مشخص شده است.

سرهای ولتاژی:  a، b و c

سرهای جریانی: (as1، as2 و as3)، (bs1، bs2 و bs3) و (cs1، cs2 و cs3)

اتصال سرهای ولتاژی به کنتور برای هر سه فاز مشخص است اما برای بخش جریانی بسته به اینکه کدام ردیف جریانی ورودی اولیه MOF نیرو ترانس استفاده می شود، سربندی متفاوت خواهد بود.

توضیح: هر MOF نیرو ترانس قابل بهره برداری در دو ردیف جریان ورودی در سمت اولیه می باشد. برای مثال MOF ام او اف 5/ 10-20 آمپر، یعنی مشترک می تواند ترانسفورماتور اندازه گیری مرکب MOF ام او اف را با نسبت تبدیل 5/ 10 یا نسبت تبدیل 5/ 20 آمپر بهره برداری نماید.

برای حالتی که از ردیف جریانی ورودی پایین MOF نیرو ترانس بخواهد استفاده شود، از سرهای (as1 و as2)، (bs1 و bs2) و (cs1 و cs2) و در صورتی که از ردیف جریانی بالای آن بهره برداری می شود، از سرهای (as1 و as3)، (bs1 و bs3) و (cs1 و cs3) استفاده می شود.

نقشه سیم بندی MOF نیرو ترانس در ثانویه و اتصال آن به کنتور برای هر دو حالت در تصاویر زیر نمایش داده شده است.

ترانس اندازه گیری مرکب ام او اف MOF نیرو ترانس

با توجه به مدار شماتیک ترانسفورماتور اندازه گیری مرکب MOF نیرو ترانس ، برای اتصال ثانویه به کنتور نیاز به کابل فرمان نه رشته از بالای تیر برق تا محل نصب کنتور در قسمت پایین تیر برق می باشد. سه رشته برای سرهای ولتاژی، شش رشته برای سرهای جریان. معمولا این مسیر با در نظر گرفتن مقداری از کابل جهت اتصالات، از دوازده متر تجاوز نمی کند.

چنانچه مشترک بخواهد سرهای ترانس جریان را برای هر دو حالت ردیف های جریانی ورودی در پایین تیر داشته باشد، می تواند از کابل دوازده رشته استفاده کند. به این ترتیب در صورت تغییر حالت جریان ورودی، نیاز به تغییر سربندی در بالای تیر و جعبه ترمینال ام او اف نمی باشد.

عموما کابل فرمان 2.5* 12 برای اتصال سرهای خروجی ام او اف به کنتور استفاده می شود.

توجه:

  • اتصالات صحیح کنتور و ترانس اندازه گیری مرکب بسیار حایز اهمیت می باشد و اتصالات غلط ممکن است منجر به انفجار ترانس ولتاژ ( پی تی PT ) و سوختن تجهیزات اندازه گیری شود. برای مثال چنانچه ثانویه ترانس ولتاژ ( پی تی PT ) به اشتباه به سیم پیچ جریان کنتور وصل شود، ممکن است منجر به اتصال کوتاه و سوختن آن شود که برای احتیاط از فیوز 16 آمپری در ثانویه ترانس ولتاژ ( پی تی PT ) استفاده می شود.
  • در مورد ترانس جریان ( سی تی CT ) نیز چنانچه ثانویه ترانس های جریان ام او اف به سیم پیچ ولتاژ کنتور وصل شود، ثانویه ترانس های جریان اتصال باز شده و موجب آسیب به آن و کنتور می شود. در ضمن به همین دلیل نباید به هیچ وجه در مسیر ثانویه ترانس جریان ( سی تی CT ) از فیوز استفاده گردد.
  • ثانویه ترانس جریان ( سی تی CT ) نباید هرگز اتصال باز شوند. چنانچه نیاز به برق دارکردن ام او اف پیش از اتصال به کنتور باشد، می بایست خروجی ثانویه سی تی ها اتصال کوتاه شود.
  • ثانویه ترانس ولتاژ ( پی تی PT ) در هیچ شرایطی نباید اتصال کوتاه شود.

اتصال زمین بدنه  MOF نیرو ترانس

یک ترمینال اتصال زمین در بدنه ترانس اندازه گیری مرکب نیرو ترانس پیش بینی شده است که با یک کابل 2.5 *1 به چاه زمین حفاظتی متصل می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا خرید ترانس اندازه گیری مرکب ( ترانس اندازه گیری هوایی ) MOF  ام او اف با کارشناسان کاردان ترانس ( نماینده نیرو ترانس ) تماس حاصل فرمایید.

Related Posts

پیام خود را بگذارید