ترانس های ولتاژ ( پی تی PT ) نیرو ترانس و ترانس های جریان ( سی تی CT ) نیرو ترانس

کاردان ترانس نمایندگی نیرو ترانس

انواع ترانس های اندازه گیری ( ترانس جریان سی تی CT – ترانس ولتاژ پی تی PT )

ترانس اندازه گیری مرکب یا ترانس اندازه گیری هوایی MOF ام او اف

سی تی - CT - پی تی - PT
سی تی - CT - پی تی - PT
سی تی - CT - پی تی - PT
سی تی - CT - پی تی - PT
سی تی - CT - پی تی - PT
سی تی - CT - پی تی - PT

ترانس های ولتاژ ( پی تی PT ) نیرو ترانس و ترانس های جریان ( سی تی CT ) نیرو ترانس

شرکت نیرو ترانس بزرگترین سازنده ترانس های اندازه گیری در کشور است که از سال 1377در حال تولید انواع ترانس های ولتاژ ( پی تی PT ) ترانس های جریان ( سی تی CT ) فشار قوی از سطح ولتاژ 72 کیلوولت تا 420 کیلوولت می باشد.

با توجه به ظرفیت توانمندی های بالا و امکانات تولید، مجموعه نیروترانس از سال 1380 اقدام به تولید ترانس های ولتاژ ( پی تی PT ) ترانس های جریان ( سی تی CT ) فشار متوسط رزینی (رزین اپوکسی ریخته گری شده تحت خلا) تا سطح ولتاژ 36 کیلوولت بر اساس دانش فنی اخذ شده از شرکتKoncar  کرواسی، نموده است و هم اکنون یکی از مجموعه های مطرح و با کیفیت در زمینه ترانس های اندازه گیری فشار متوسط در کشور می باشد. انواع ترانس های ولتاژ ( پی تی PT ) ترانس های جریان ( سی تی CT ) به شرح زیر معرفی شده اند.

ترانس های ولتاژ ( پی تی، PT ) رزینی فشار متوسط نیرو ترانس برای نصب در محیط بسته (Indoor) و همچنین فضای باز (Outdoor) در دو نوع تک فاز (Single Pole) و دوفاز (double Pole) طراحی و در بازار صنعت برق عرضه می شود.

سی تی - CT - پی تی - PT
سی تی - CT - پی تی - PT

اطلاعات عمومی ترانس ولتاژ ( پی تی PT ) نیرو ترانس

برخی اطلاعات عمومی ترانس های ولتاژ ( PT، Voltage Transformer ) نیرو ترانس به صورت جدول مشخصات فنی زیر می باشد:

Voltage Transformer Type 4VPA, 4VPA1, VPV, VPV1, GUPT, TIPT
36 24  12 Um (KV) Highest System Voltage (حداکثر ولتاژ موثر سیستم)
70-170 50-125  28-75 BIL (KV) Insulation Level (سطح عایقی)
33, 33√3 20, 20√3  11, 11√3 Un (KV) Rated Primary Voltage (سطح ولتاژ اولیه )
   100, 110, 100√3, 110√3 Usn (V) Rated Secondary Voltage (سطح ولتاژ ثانویه)
   Up to 100 VA Rated Secondary Burden (بردن)
   Up to 3 Number of Secondary Winding (تعداد سیم پیچ ثانویه)
   3P, 0.2, 0.5 Class (کلاس دقت)
   50, 60 Hz Rated Frequency  (فرکانس)
   Indoor, Outdoor Installation (محل نصب)

ترانس های جریان ( سی تی CT ) رزینی فشار متوسط نیز هم برای نصب در فضای باز (Outdoor) و هم برای نصب و بهره برداری در فضای بسته (Indoor) به دو صورت نرمال (Normal) و پنجره ای (Widow type) طراحی و تولید می شوند.

ترانس های جریان ( سی تی CT ) رزینی نرمال در شکل های مکعبی در سطوح ولتاژ تا 36 کیلوولت در کارخانه نیرو ترانس تولید می شوند.

سی تی - CT - پی تی - PT
سی تی - CT - پی تی - PT

اطلاعات عمومی ترانس جریان ( سی تی CT ) نیرو ترانس

اطلاعات عمومی ترانس های جریان ( CT، Current Transformer ) نرمال نیرو ترانس به صورت جدول مشخصات فنی زیر می باشد:

Current Transformer Type INA, UNA, NICT, APG, AGE
36 24  12 Um (KV) Highest System Voltage (حداکثر ولتاژ موثر سیستم)
70-170 50-125  28-75 BIL (KV) Insulation Level (سطح عایقی)
Up to 3000 Ipn (A) Rated Primary Current (جریان اولیه)
  1 or 5 Isn (A) Rated Secondary Current (جریان ثانویه)
  Up to 40 Ith (KA) Rated Primary thermal Current (جریان حرارتی اولیه)
  Up to 4 Number of Cores (تعداد هسته)
  5P, 10P, X, 0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S Class (کلاس دقت)
   50, 60 Hz Rated Frequency  (فرکانس)
   Indoor, Outdoor Installation (محل نصب)

ترانس های جریان ( سی تی CT ) حلقوی یا پنجره ای (Window Type) که جهت عبور شینه از داخل پنجره آن و برای مواردی که امکان قطع شینه و ایجاد ترمینال برای اتصال به ترانس های جریان ( سی تی CT ) وجود نداشته باشد طراحی شده است. ترانس های حلقوی داخلی و بیرونی نیرو ترانس نیز در سه سطح ولتاژ استاندارد 12، 24 و 36 کیلوولت در کارخانه نیرو ترانس تولید می شوند.

سی تی - CT - پی تی - PT

اطلاعات عمومی ترانس های جریان پنجره ای (Window Type Current Transformer) نیرو ترانس به صورت جدول مشخصات فنی زیر می باشد:

Current Transformer Type WR1, WR2, WR3, WG1, WG2, WG3
36 24  12 Um (KV) Highest System Voltage (حداکثر ولتاژ موثر سیستم)
70-170 50-125  28-75 BIL (KV) Insulation Level (سطح عایقی)
Up to 20000 Ipn (A) Rated Primary Current (جریان اولیه)
  1 or 2 or 5 Isn (A) Rated Secondary Current (جریان ثانویه)
  Up to 100 Ith (KA) Rated Primary thermal Current (جریان حرارتی اولیه)
  Up to 4 Number of Cores (تعداد هسته)
  5P, 10P, X, 0.2, 0.5 Class (کلاس دقت)
   50, 60 Hz Rated Frequency  (فرکانس)
  Busbar Installation (محل نصب)

همچنین ترانس های جریان ( سی تی CT ) رزینی فشار ضعیف در  دو نوع پنجره ای (Window Type) و بوشینگی (Bushing CT) طراحی و ارائه می شود. سطح ولتاژ این ترانس های جریان ( سی تی CT ) تا 1200 ولت می باشد همچنین در سطوح ولتاژ فشار متوسط در صورت استفاده برای کابل های شیلد شده قابل استفاده می باشند.

ترانس های جریان ( سی تی CT ) حلقوی به عنوان ترانس جریان کوربالانس (Core Balance CT) جهت حفاظت در برابر اتصال زمین استفاده می شود. به این ترتیب کابل و هادی هر سه فاز از پنجره آن عبور می کند. در شرایط عادی و سالم بودن سیستم، جریان ثانویه ترانس کوربالانس می بایست صفر باشد اما در صورت وجود خطای اتصال زمین، جریانی در ثانویه این ترانس ها خواهیم داشت که به عنوان عامل شناسایی خطا در رله ها استفاده خواهد شد. جدول اطلاعات عمومی ترانس های جریان کوربالانس (Core Balance Current Transformer) به صورت جدول مشخصات زیر می باشد:

Current Transformer Type BCT, WML, WHL, WRL
0.72 (Max 1.2) Um (KV) Highest System Voltage (حداکثر ولتاژ موثر سیستم)
3 (Max 6) BIL (KV) Insulation Level (سطح عایقی)
Up to 20000 Ipn (A) Rated Primary Current (جریان اولیه)
  1 or 2 or 5 Isn (A) Rated Secondary Current (جریان ثانویه)
  Up to 100 Ith (KA) Rated Primary thermal Current (جریان حرارتی اولیه)
  Up to 4 Number of Cores (تعداد هسته)
  5P, 10P, X, 0.2, 0.5 Class (کلاس دقت)
   50, 60 Hz Rated Frequency  (فرکانس)
  Cable Type of Primary

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا خرید ترانس های اندازه گیری، ترانس جریان ( سی تی CT )، ترانس ولتاژ ( پی تی PT ) با کارشناسان کاردان ترانس ( نماینده نیرو ترانس ) تماس حاصل فرمایید.