سکوی ترانسفورماتور – سکوی ترانس

کاردان ترانس نمایندگی ایران ترانسفو

انواع ترانسفورماتور توزیع ، ترانس کم تلفات ، ترانس خشک

ترانسفورماتور هرمتیک ، ترانس تکفاز

سکوی ترانسفورماتور 

سکوی ترانسفورماتور جهت نصب ترانس به صورت هوایی به انواع متداول زیر تقسیم بندی می شود.

  • نصب به صورت تک پایه
  • نصب ترانسفورماتور تا قدرت KVA 250
  • نصب ترانسفورماتور با قدرت KVA 315 و KVA 400

بر روی سکو علامت اختصاری سازنده بایستی به صورت مشخص حک شود.

انواع سکوی ترانس

سکوی ترانس دو پایه

انواع سکوی ترانس

سکوی ترانس تک پایه

سکوی ترانس دو پایه
سکوی ترانس تک پایه

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا خرید ترانسفورماتورهای ایران ترانسفو ، ترانسفورماتور توزیع ، ترانس کم تلفات ، ترانس خشک ، ترانسفورماتور هرمتیک ، ترانس تکفاز با کارشناسان کاردان ترانس ( نمایندگی ایران ترانسفو ) تماس حاصل فرمایید. نمایندگی ایران ترانسفو

فروشگاه آنلاین ترانس ایران ترانسفو

Related Posts

پیام خود را بگذارید