سکوی ترانسفورماتور – سکوی ترانس

کاردان ترانس نمایندگی ایران ترانسفو

انواع ترانسفورماتور توزیع ، ترانس کم تلفات ، ترانس خشک

ترانسفورماتور هرمتیک ، ترانس تکفاز

سکوی ترانسفورماتور – سکوی ترانس

سکوی ترانس جهت نصب ترانسفورماتور به صورت هوایی به انواع متداول زیر تقسیم بندی می شود.

  • سکوی ترانس جهت نصب به صورت تک پایه
  • سکوی ترانس جهت نصب ترانسفورماتور تا قدرت KVA 250
  • سکوی ترانس جهت نصب ترانسفورماتور با قدرت KVA 315 و KVA 400

بر روی سکوی ترانس علامت اختصاری سازنده بایستی به صورت مشخص حک شود.

انواع سکوی ترانس

سکوی ترانسفورماتور دو پایه

انواع سکوی ترانس

سکوی ترانسفورماتور تک پایه

سکوی ترانس دو پایه
سکوی ترانس تک پایه

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا خرید ترانسفورماتورهای ایران ترانسفو ، ترانسفورماتور توزیع ، ترانس کم تلفات ، ترانس خشک ، ترانسفورماتور هرمتیک ، ترانس تکفاز با کارشناسان کاردان ترانس ( نمایندگی ایران ترانسفو ) تماس حاصل فرمایید. نمایندگی ایران ترانسفو

فروشگاه آنلاین ترانس ایران ترانسفو

Related Posts

پیام خود را بگذارید

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. رد کردن