سکوی PT – پی تی تک تیر مخصوص نصب ترانس ولتاژ تغذیه هوایی نیرو ترانس

سکوی PT – پی تی تک تیر مخصوص نصب ترانس ولتاژ تغذیه هوایی نیرو ترانس

ترانس ولتاژ تغذیه هوایی نیرو ترانس، در پست های هوایی روی دو تیر و یا روی یک تیر نصب می شود. برای نصب ترانس ولتاژ تغذیه هوایی نیرو ترانس بر روی دو تیر، عموم مشترکین و پیمانکاران از سکوهای رایج که برای نصب ترانس های توزیع طراحی شده است، استفاده می کنند. در این موارد معمولا شرکت های پیمانکار و نصاب با خلاقیت هایی از قبیل سوراخکاری و جوشکاری بر روی سکوهای موجود، نشیمن مناسب ترانس ولتاژ تغذیه هوایی نیرو ترانس را ایجاد می کنند. اما برای نصب ترانس ولتاژ تغذیه نیروترانس بر روی یک تیر، می بایست حتما از سکوی مخصوص ترانس ولتاژ نیروترانس استفاده شود که دقیقا برای ابعاد و نشیمن ترانس ولتاژ تغذیه هوایی نیرو ترانس طراحی شده است. سکوی PT – پی تی تک تیر مخصوص نصب ترانس ولتاژ تغذیه هوایی نیرو ترانس توسط کاردان ترانس با همکاری واحد تحقیق و توسعه شرکت نیروترانس مطابق استاندارد ملزومات شبکه های هوایی، طراحی و تولید شده اند.

از آنجا که ترانس های ولتاژ تغذیه هوایی نیروترانس از نوع خشک رزینی می باشد، ابعاد آن کوچک و در نتیجه سکوی PT – پی تی ، کم حجم و سبک می باشد. با توجه به حجم کم سکوی PT – پی تی ، آنها از نوع جوشی طراحی و ساخته شده اند.

سکوی PT – پی تی تک تیر مخصوص نصب ترانس ولتاژ تغذیه هوایی نیرو ترانس دارای یک راس عمودی جهت تکیه و اتصال به تیر برق و یک نشیمن مربع شکل با چهار حفره تعبیه شده جهت پیچ و مهره شدن ترانس ولتاژ تغذیه نیرو ترانس به همراه ناودانی اریب به عنوان بازوی نگهدارنده و پیچ های دوطرف رزوه جهت اتصال سکو  به تیر برق طراحی شده است.

مشخصات عمومی سکوی تک تیر مخصوص نصب ترانس ولتاژ تغذیه هوایی نیرو ترانس به شرح زیر می باشد:

  • قطعات از جنس گالوانیزه گرم با پوشش حداقل 80 میکرون
  • ناودانی ها با ضخامت 5 و 6 میلی متر
  • پیچ و مهره و واشر M16 از جنس آهن با پوشش گالوانیزه
سکوی PT - پی تی نیرو ترانس
سکوی PT - پی تی نیرو ترانس

پیام خود را بگذارید