فروشگاه آنلاين ترانس ایران ترانسفو

فروشگاه آنلاین ترانس ایران ترانسفو

فروشگاه آنلاین ترانس ایران ترانسفو

فروشگاه آنلاین ترانس ایران ترانسفو با هدف تسهیل دسترسی کاربران به اطلاعات و مشخصات فنی انواع محصولات ایران ترانسفو طراحی شده است. در فروشگاه آنلاین ترانس ایران ترانسفو ، ترانسفورماتورهای ایران ترانسفو در سه گروه با زیرمجموعه های خود به شرح زیر آورده شده  است:

ترانس های روغنی کنسرواتوری ایران ترانسفو
ترانس های 11 کیلو ولت یا ردیف 10
ترانس های 20 کیلو ولت یا ردیف 20
ترانس های 33 کیلو ولت یا ردیف 30

ترانس های خشک رزینی ایران ترانسفو

ترانس های هرمتیک ایران ترانسفو
ترانس های 20 کیلو ولت یا ردیف 20
ترانس های 33 کیلو ولت یا ردیف 30

ترانس های تکفاز

 

قدرت ترانس های تولید روتین ایران ترانسفو به شرح زیر است.

  • ترانس های روغنی کنسرواتوری و ترانس های هرمتیک : 25 – 50 – 75 – 100 – 125 – 160 – 200 – 250 – 315 – 400 – 500 – 630 – 800 – 1000 – 1250 – 1600 – 2000 کیلو ولت آمپر KVA
  • ترانس های خشک رزینی : 100 – 200 – 250 – 315 – 400 – 500 – 630 – 800 – 1000 – 1250 – 1600 – 2000 – 2500 کیلو ولت آمپر KVA
  • ترانس های تکفاز : 10 – 15 – 25 – 50 – 75 کیلو ولت آمپر KVA

در صورتیکه محصول مورد نظر جزو موارد ذکر شده نباشد، تولید آن بر اساس مشخصات فنی مورد نیاز مشتری و به صورت ویژه توسط کارخانه های ایران ترانسفو تولید خواهد شد. کلیه محصولات موجود در فروشگاه آنلاین ترانس ایران ترانسفو جزو تولیدات روتین کارخانه های ایران ترانسفو است.