سکسیونر تابلویی پارس سویچ (گازی قابل قطع زیر بار LBS)

سکسیونر تابلویی پارس سویچ (گازی قابل قطع زیر بار LBS)

سکسیونر تابلویی

سکسیونرهای تابلویی پارس سویچ با دو مکانیزم عملکرد دستی و موتوری و برای استفاده در ولتاژ نامی 24 کیلوولت، جریان نامی 630 آمپر و قدرت تحمل اتصال کوتاه 20 کیلو آمپر طراحی و تولید می شوند. عنوان تجاری سکسیونرهای قابل قطع زیر بار گازی تابلویی با مکانیزم عملکرد دستی پارس سویچ، “LBS-P” و سکسیونرهای قابل قطع زیر بار گازی تابلویی با مکانیزم عملکرد موتوری “LBS-MP” می باشد.

سکسیونرهای قابل قطع زیر بار گازی تابلویی پارس سویچ (LBS) به صورت کمپکت طراحی شده و در تابلو های فشار متوسط به منظور کلید زنی مدار خطوط فشار متوسط، ترانسفورماتورهای توزیع و شبکه های حلقوی توزیع استفاده می شوند.

ساختار ظاهری سکسیونرهای قابل قطع زیر بار تابلویی پارس سویچ یک کاور اپوکسی رزین با شش عدد مقره در قسمت بالا و پایین و مکانیزم عملکرد در جلوی آن تشکیل شده است. باسبارها در تابلوها در قسمت فوقانی به مقره ها متصل و از پایین عموما کابل ها به مقره های زیرین سکسیونر متصل می شوند. کنتاکت های قطع و وصل مدار سکسیونرهای قابل قطع زیر بار پارس سویچ در محفظه پر شده از گاز SF6 و کاملا آب بندی شده قرار می گیرند.

در نوع سکسیونرهای دستی پارس سویچ، با قراردادن اهرم مکانیزم در وضعیت مورد  نیاز (قطع، وصل و زمین) عملیات قطع و وصل انجام می گیرد و در صورت بهره گیری از الکتروموتور، فرمان تغییر وضعیت با کلید فرمان تغذیه الکتروموتور مربوطه صورت می گیرد. بدیهی است امکان کنترل از راه دور برای سکسیونرهای تابلویی از نوع موتوری پارس سویچ فراهم است. مکانیزم عملکرد سکسیونر گازی تابلویی پارس سویچ فنری می باشد و به این ترتیب سرعت عملکرد کلید در قطع و وصل آن وابستگی به سرعت عملکرد اپراتور ندارد.

اینترلاک های مربوطه پیش بینی شده در سکسیونرهای تابلویی پارس سویچ از خطاهای احتمالی بین سه وضعیت قطع، وصل و زمین  جلوگیری می کند.  تعبیه اینترلاک درب در سمت راست و یا در وسط و با عرض 37 و 50 سانتی متر متناسب با نیاز متقضیان قابل ارائه است.

در صورت نیاز به سکسیونرهای فیوزی، مجموعه نگهدارنده فیوز به سکسیونرهای تابلویی پارس سویچ اضافه می شود.

متعلقات همراه با سکسیونرهای گازی تابلویی پارس سویچ به صورت زیر به عنوان آپشن متناسب با درخواست مشتریان ارائه می شود:

 • اهرم تحریک فیوز
 • نشان دهنده ولتاژ (Indicator)
 • مجموعه نگهدارنده فیوز به همراه ارت 2 کیلو آمپر
 • بوبین قطع با کنتاکت کمکی برای نوع فیوزدار
 • بوبین قطع بدون کنتاکت کمکی
 • مانومتر (گیج نشان دهده فشارگاز)
 • بوشینگ خازنی
 • بوشینگ خازنی به همراه نگهدارنده پایینی فیوز
 • یکنواخت کننده میران و نگهدارنده بالایی فیوز
 • مجموعه کنتاکت کمکی
 • یکنواخت کننده میدان سمت کابل
 • یکنواخت کننده میدان سمت باسبار

در نوع سکسیونرهای فیوزی استفاده از مجموعه نگهدارنهد فیوز، یکنواخت کننده میران و نگهدارنده بالایی فیوز و اهرم تحریک فیوز الزامی است.