9 مزیت استفاده از رکلوزر یا ریکلوزر (Recloser) در شبکه توزیع

9 مزیت استفاده از رکلوزر یا ریکلوزر (Recloser) در شبکه توزیع

برخی از مزایای استفاده از رکلوزر یا ریکلوزر به شرح زیر است:

  1. رکلوزر یا ریکلوزر (Recloser) برای کاهش زمان خاموشی های گذرا: آمار بسیار زیادی از خاموشی خطوط فشار متوسط مربوط به قطعی های گذرا است. عوامل ایجاد قطعی های گذرا از جمله پرندگان، شاخه های درختان، باد و … پس از گذشت یک مدت زمان غیر قابل پیش بینی برطرف می شوند. به همین دلیل توسط رکلوزر یا ریکلوزر (Recloser) و قطع خط فرصت و زمان لازم به عامل خطا جهت برطرف شدن داده می شود. آمار قطعی های گذرا قابل ملاحظه بوده و چنانچه قرار باشد اپراتور پست به همه این نوع قطعی ها رسیدگی نماید، مدت زمانی زیادی سپری خواهد شد. اما رکلوزر یا ریکلوزر (Recloser) دقیقا مانند اپراتور پست با دادن فرصت و زمان لازم به عامل خطا مجددا خط را وصل می نماید.
  2. جلوگیری از تعمیم عوارض قسمتی از خط به کل خط: رکلوزر یا ریکلوزر (Recloser) عملا می تواند از بی برق شدن کل خط و تمامی مشترکین جلوگیری نموده و باعث شود صرفا مشترکینی که بعد از رکلوزر یا ریکلوزر (Recloser) تغذیه می شوند در اثر بروز اتصال بی برق بمانند. به عبارتی اثرات ناشی از اتصالی شبکه پس از رکلوزر یا ریکلوزر (Recloser) به قبل از آن تعمیم پیدا نمی کند و با این شرایط مشترکین کمتری دچار خاموشی می شوند.
  3. استفاده از رکلوزر یا ریکلوزر (Recloser) به عنوان کلید قابل قطع زیر بار: از ریکلوزرها می توان مانند سایر کلید های قدرت به عنوان یک قطع کننده زیر بار در موارد مورد نیاز استفاده نمود.
  4. استفاده از رکلوزر یا ریکلوزر (Recloser) جهت مانیتورینگ و اتوماسیون شبکه های توزیع: با توجه به ثبت پارامترهای شبکه از جمله جریان، ولتاژ و … توسط تجهیزات اندازه گیری تعبیه شده در ریکلوزر در شبکه های نوین امروزی امکان انتقال اطلاعات پارامترهای شبکه به مراکز کنترل دیسپاچینگ و فرمان قطع و وصل از راه دور به راحتی امکان پذیر می باشد.
  5. افزایش قابلیت اطمینان شبکه های توزیع: با توجه به کاهش قطعی های مشترکین برق و اطمینان از پایداری انرژی الکتریکی، ریکلوزرها از عوامل موثر در تامین برق مطمئن مشترکین می باشند.
  6. بهبود شاخص های راهبردی: رکلوزر یا ریکلوزر (Recloser) از عوامل موثر بر کاهش انرژی توزیع نشده، تلفات و کیفیت توان بوده باعث افزایش پایداری شبکه می گردند.
  7. مدیریت سکشنالایزرهای تحت پوشش: با نصب تعدادی سکشنلایزر بعد از ریکلوزر امکان مدیریت آنها توسط ریکلوزر وجود داشته و با این ترکیب تجهیزات قادر خواهیم بود تا حد امکان محدوده خطا را کوچک نمائیم ضمن اینکه مانیتورینگ و فرمان از راه دور وجود دارد.
  8. افزایش سطح ایمنی: استفاده از رکلوزر یا ریکلوزر (Recloser) باعث افزایش و ارتقاء سطح ایمنی ایکپ های عملیاتی به جهت کاهش نماس مستقیم و نزدیک شدن آنها به شبکه می گردد.
  9. افزایش طول عمر تجهیزات: رکلوزر یا ریکلوزر (Recloser) و سکشنلایزرها مانع گسترش خطا در شبکه شده که این امر باعث کاهش نیافتن سطح عایقی شبکه و در نتیجه افزایش طول عمر تجهیزات فشار متوسط می شود.

به منظور انجام مشاوره و خرید رکلوزر یا ریکلوزر با همکاران خود در واحد فروش رکلوزر کاردان ترانس با شماره های 44380068-021 و 44380078-021 تماس حاصل فرمایید.

رکلوزر پارس سویچ ریکلوزر

پیام خود را بگذارید