قدیم – بازرسي، تست و پايش ترانسفورماتور

با توجه به اهمیت پایش وضعیت ترانسفورماتورها، پویا ترانس با همکاری متخصصین حرفه ای و برخورداری از تجهیزات تست و پایش در قالب همکاری با دانشگاه علم و صنعت، کلیه خدمات مهندسی بازرسی، تست، عیب یابی و پایش وضعیت انواع ترانسفورماتورها و متعلقات آنها را ارائه می نماید.

  • بازرسی ترموگرافی
  • عیب‌یابی از طریق آنالیز گاز با استفاده از دستگاه‌های کروماتوگراف
  • تست PD در حین سرویس
  • تست اندازه‌گیری ولتاژ بازیافتی
  • مانیتورینگ عایق و سیم‌پیچ‌ها
  • مانیتورینگ تپ‌چنجرها
  • بررسی جابه‌جایی سیم‌پیچ‌ها
  • تست و مانیتورینگ بوشینگ

The ideal essay writing service doesn’t have to be the most expensive. The fact is that some authors may just be lacking in certain areas and this could be exactly grademiners.com. what could make them write a better essay, but your abilities as a writer will suffer. How do you determine which one of those essay writing services is the best for you? Below are some tips on finding the best essay writing service for you:

پیام خود را بگذارید