پست هوایی ، محل نصب ، اجزا و قطعات

کاردان ترانس نماینده ایران ترانسفو

انواع ترانسفورماتور توزیع ، ترانس کم تلفات ، ترانس خشک

ترانسفورماتور هرمتیک ، ترانس تکفاز

پست های هوایی ، محل نصب ، اجزا و قطعات

محل نصب پست های هوایی

پست های هوایی از لحاظ محل نصب به سه دسته به شرح ذیل تقسیم بندی می شوند.

  • پست هوایی نصب شده در انتهای خط هوایی
  • پست هوایی نصب شده در وسط خط هوایی
  • پست هوایی نصب شده به روی خط زمینی

محل نصب بایستی دارای مشخصات و شرایط ذیل باشد.

  • زمین محل احداث بایستی خشک و عاری از هرگونه موانع هوایی مانند درخت های بلند باشد.
  • محل احداث پست هوایی بایستی از نظر راه های دسترسی مناسب باشد تا در هنگام نصب و تعمیرات مشکلی به وجود نیاید.
  • اطراف پایه های پست هوایی بایستی به شعاع 1.5 متر خالی از معارض باشد.
  • محل احداث بایستی خارج از محدوده های حریم باشد.

محدوده نصب

پست هوایی به طور معمول در محدوده حاشیه بزرگراه ها، اتوبان های کمربندی و مبادی ورودی شهر و در درون شهرک های مسکونی حاشیه ای و خیابان های با عرض بیشتر از 12 متر نصب می گردند.

بخش های مختلف پست هوایی

اجزا و قطعات پست هوایی

پست هوایی نصب شده بر روی شبکه فشار متوسط هوایی

1.سکوی فلزی

2. تابلوی فشار ضعیف

3. پایه 12 متری

4. کابل 50*1

5. سکوی ترانسفورماتور

6. پایه 9 متری

7. کابل ارتباط دهنده ترانسفورماتور و تابلو

8. کات اوت فیوز

9. برقگیر

10. کنسول افقی

11. مقره

12. سکوی کات اوت – برقگیر

اجزا و قطعات پست هوایی

پست هوایی تک پایه

1.تابلو فشار ضعیف

2. برقگیر

3. سکوی کات اوت فیوز – برقگیر

4. سکوی ترانسفورماتور تک پایه

5. ترانسفورماتور

6. کات اوت فیوز

پست هوایی نصب شده بر روی شبکه فشار متوسط زمینی

1.سکوی بتنی پیش ساخته
2. تابلو فشار ضعیف
3. لوله متناسب با قطعه کابل
4. پایه بتونی 12 متری
5. سکوی ترانسفورماتور
6. ترانسفورماتور
7. کابل ارتباطی ترانس به تابلو
8. کابل مسی به مقطع 50*1
9. سیم مسی روکش دار نمره 5
10. کات اوت فیوز
11. سکوی سر کابل غیر روغنی
12. سکوی کات اوت فیوز – برقگیر
13. کنسول 90 درجه
14. مقره سوزنی
15. هادی آلومینیوم – فولاد
16. سرکابل حرارتی
17. نگهدارنده کابل
18. تیغه جداساز هوایی

اجزا و قطعات پست هوایی

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا خرید ترانسفورماتورهای ایران ترانسفو ، ترانسفورماتور توزیع ، ترانس کم تلفات ، ترانس خشک ، ترانسفورماتور هرمتیک ، ترانس تکفاز با کارشناسان کاردان ترانس ( نماینده ایران ترانسفو ) تماس حاصل فرمایید.

فروشگاه آنلاین ترانس ایران ترانسفو

Related Posts

پیام خود را بگذارید